Контраст
Шрифт

Управління взаємодії з Державною міграційною службою України

Начальник
Юрков Олексій Володимирович

[email protected]
[email protected]
телефони: 254-75-10

 

Основні функції Управління є:

1) внесення на розгляд Міністрові та опрацювання внесених структурними підрозділами МВС пропозиції щодо шляхів формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

2) проведення моніторингу стану виконання ДМС рішень Ради національної безпеки і оборони України, державних цільових програм, рішень колегії МВС із питань реалізації державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

3) здійснення контролю виконання апаратом ДМС, територіальними органами ДМС Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів і
розпорядчих документів МВС, а також проводить аналіз причин неналежного виконання їх вимог і вносить пропозиції щодо усунення таких порушень;

4) взаємодія з комітетами Верховної Ряди України, Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань
нормативно-правового регулювання діяльності ДМС.

Герої МВС