Контраст
Шрифт

Департамент забезпечення діяльності Міністра

Директор
Коваль Валерій Петрович

[email protected]
телефон: 254-77-67

 

Основні завдання Департаменту:

інформаційно-аналітичне, організаційно-адміністративне, протокольне, медіакомунікаційне, консультативно-правове та інші види забезпечення діяльності Міністра щодо забезпечення формування державної політики у визначених чинним законодавством сферах, контролю за її реалізацією.


Основні функції Департаменту:

1) відслідковує тенденції, аналізує розвиток суспільно-політичних процесів у державі, що впливають на національну безпеку у сферах, віднесених до компетенції МВС, реалізацію завдань, покладених на Міністерство, ЦОВВ та Національну гвардію України;

2) виявляє виклики, загрози та небезпеки у визначених сферах компетенції МВС, ЦОВВ та Національної гвардії України та надає пропозицій щодо їх усунення або нейтралізації;

3) відстежує та аналізує ініціативи, пропозиції, зауваження керівництва держави, ініціативи та зміни у діяльності органів державної влади, що реалізують правоохоронну функцію держави, які стосуються функціонування МВС;

4) здійснює моніторинг і аналіз результатів та ефективності реалізації органами МВС державної політики у сферах, віднесених до їх компетенції, розроблення пропозицій щодо подальшого розвитку за окремими напрямами (питаннями), а також забезпечення координації функціонування органів МВС.

Герої МВС