Контраст
Шрифт

Департамент взаємодії з Національною поліцією України

Директор
Мозгова Вікторія Анатоліївна

[email protected]
телефони: 254-76-58; 254-95-09

 

Основні функції Департаменту:

Виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у сферах:

- охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави;

- протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку;

- надання поліцейських послуг, а також координація і моніторинг їх реалізації, проведення аналізу та оцінки впливу реалізації на заінтересовані сторони;

- забезпечення підготовки та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санаційної політики з питань, що належать до компетенції МВС.

Герої МВС