Контраст
Шрифт

Департамент міжнародного співробітництва

Директор
Фуфалько Руслан Іванович

[email protected]
[email protected]
телефон:  256-15-50

 

Основні функції Департаменту:

1) аналізує стан міжнародного співробітництва МВС, готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів його розвитку та вносить їх на розгляд керівництву МВС, забезпечує взаємодію МВС із закордонними  дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами іноземних держав та представництвами міжнародних організацій в Україні, представниками правоохоронних органів іноземних держав (офіцерами зв’язку) при них, відповідними органами іноземних держав, організовує та координує структурні підрозділи апарату МВС, Головний сервісний центр МВС, заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС, НГУ, та за дорученням Міністра – ЦОВВ щодо участі в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;

2) організовує заходи міжнародного характеру за участі керівництва МВС із залученням структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС, закладів, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС, НГУ, ЦОВВ, забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до них, а також організовує та координує виконання домовленостей, досягнутих за результатами таких заходів;

3) розробляє та бере участь у розробленні проєктів міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції МВС, проєктів нормативноправових та організаційно-розпорядчих актів з питань, що регламентують міжнародне співробітництво, та інших документів у цій сфері, опрацьовує
проєкти міжнародних договорів України, проєкти нормативно-правових актів з питань міжнародного співробітництва, які надійшли до МВС, та готує пропозиції до них;

4) уживає заходів щодо залучення для потреб МВС, НГУ, ЦОВВ міжнародної технічної допомоги, яка надається іноземними державами та міжнародними організаціями, реалізує заходи, пов’язані з участю в довгострокових міжнародних програмах, надає керівництву МВС відповідні пропозиції для
прийняття рішень.

Герої МВС