Контраст
Шрифт

Департамент фінансово-облікової політики

Директор
Максименко Віталій Олександрович

[email protected]
телефон:  256-12-99

 

Основні функції Департаменту:


Забезпечення координації роботи апарату МВС, а також Головного сервісного центру МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – бюджетні установи системи МВС), у бюджетному процесі.

Забезпечення єдиних підходів до формування облікової політики бюджетних установ системи МВС, ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бюджетної, консолідованої фінансової, зведеної бюджетної та іншої звітності за напрямами діяльності.

Забезпечення здійснення управління бюджетними коштами та моніторингу за напрямами їх використання. 

Забезпечення формування та контролю фонду оплати праці, організація робити щодо оплати праці та інших соціальних виплат. 

Забезпечення оцінки ефективності управління підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Герої МВС