Contrast
Letter

Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 2085 (2016) "Strengthening the protection and role of human rights defenders in Council of Europe member states

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2085(2016)
Попередня редакція

Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи

Парламентська Асамблея

1. Посилаючись на свою Резолюцію 2095(2016) щодо посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи, Парламентська Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

1.1. активізувати діалог з правозахисниками, зокрема, шляхом проведення регулярних обмінів думками з ними у рамках роботи підлеглих йому органів;

1.2. координувати свою роботу щодо цього питання з Комісаром Ради Європи з прав людини, Конференцією міжнародних неурядових організацій та Асамблеєю, а також здійснювати регулярний обмін інформацією з Секретаріатом Європейського Суду з прав людини з питання репресій проти правників;

1.3. створити платформу щодо захисту правозахисників, подібної, що побудована для журналістів;

1.4. публічно та регулярно і принаймні один раз на рік звітувати Асамблеї про випадки залякування правозахисників, які співпрацюють з органами Ради Європи, зокрема, правників, що представляють заявників у Європейському суді з прав людини, та представників громадянського суспільства, які співпрацюють з контролюючими органами Ради Європи і Комісаром з прав людини;

1.5. виробити інші шляхи і засоби посилення захисту правозахисників проти актів залякування і репресій з боку державних і недержавних суб’єктів;

1.6. активізувати свою співпрацю щодо захисту правозахисників з іншими міжнародними організаціями, зокрема, Європейським Союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Організацією Об’єднаних Націй;

1.7. розглянути питання про перегляд мандата Комісару з прав людини, що наділить його повноваженнями мати справу з окремими випадками переслідування правозахисників в державах-членах, тим самим перетворюючи цей мандат у повністю функціональний регіональний механізм для захисту правозахисників в Європі;

1.8. провести всебічну оцінку імплементації державами-членами Декларації про дії Ради Європи щодо поліпшення захисту правозахисників та сприяння їх діяльності (прийнята Комітетом міністрів 6 лютого 2008 року) із залученням правозахисних неурядових організацій в цей процес.