Contrast
Letter

Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 2077 (2015) "Strengthening cooperation in countering cyberterrorism and other mass attacks on the Internet

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2077(2015)
Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію №2070(2015) щодо зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет.

2. Вона підкреслює значення Ради Європи у вирішенні глобального виклику, пов’язаного з безпекою комп’ютерних мереж, у зв’язку із появою кібертероризму та інших масових атак, що діють на та через комп’ютерні системи, представляючи серйозну загрозу національній безпеці, громадській безпеці та добробуту країн.

3. Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

3.1 запросити Сторони Конвенції про кіберзлочинність та її Додаткового протоколу про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (ETS №185 та 189) дослідити, чи можна реалізувати:

3.2 проект додаткового протоколу, який визначає загальний рівень криміналізації масових кібератак, в тому числі обтяжуючих обставин цих атак, а також мінімальні стандарти для покарання за ці ж атаки;

3.3 проект іншого додаткового протоколу про взаємну допомогу щодо слідчих повноважень, які визначені зокрема у змісті та застосуванні статті 32 Конвенції, відповідно до відповідної Директивної записки Комітету Конвенції з кіберзлочинності, якого представляють Сторони конвенції;

3.4 запросити Групу зі збору доказів “хмар”, створену при Комітеті Конвенції з кіберзлочинності дослідити можливість розробки додаткового протоколу Конвенції про кіберзлочинність з питань доступу кримінального судочинства до бази даних “хмарних серверів”;

3.5 проект правових стандартів про міжнародну відповідальність держав щодо вживання усіх доцільних мір для запобігання масовим кібератакам, які були здійснені особами, що у свою чергу підпадають під свою юрисдикцію або виходячи із території свої держави боряться з комп’ютерними системами іншої держави;

3.6 збільшити допомогу та моніторинг дій для імплементації Конвенції про кіберзлочинність відповідно до внутрішнього законодавства та практик, а також практичних заходів та співробітництва у боротьбі з масовими кібератаками, зокрема на користь державам-членам, які стикаються з труднощами практичної імплементації Конвенції з кіберзлочинності;

3.7 закликати Австрію, Боснію та Герцеговину, Чеську Республіку, Грецію, Угорщину, Ісландію, Ірландію, Італію, Мальту, Монако, Португалію, Сан-Марино, Швецію та Об’єднане Королівство підписати та/чи ратифікувати без подальшого відтермінування Протокол 2003 про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом
(ETS Nos. 90 та 190), що є необхідним для вступу в силу цього Протоколу;

3.8 передати їхнім компетентним міністерствам та органам влади цю рекомендацію та Резолюцію № 2070(2015) щодо зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет.