Contrast
Letter

Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 2075 (2015) "Media Responsibility and Ethics in a Changing Media Environment

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2075(2015)
Медіа відповідальність та етика у мінливому медіа середовищі

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію № 2066(2015) про медіа відповідальність та етику у мінливому середовищі, зокрема на наступні тексти Комітету міністрів: Резолюцію №(74)26 про право на відповідь – позиція особи відносно преси та Рекомендацію №(2004)16 про право на відповідь у новому медіа середовищі та № (97)21 про медіа та сприяння культурі терпимості.

2. Асамблея вітає той факт, що свобода медіа є пріоритетним напрямом для Ради Європи та рекомендує Комітету міністрів:

2.1 закликати держав-членів ввести на розгляд питання, яке не розглядалось раніше, щодо присутності права на відповідь у своєму внутрішньому законодавстві та запевнити, що це право на відповідь, надане медіа, є офіційно визнаним судами у разі виникнення судового процесу проти цих медіа за ті ж факти;

2.2 виробити методичні рекомендації для урядів з метою підтримки національної саморегуляції медіа, поважаючи при цьому свободу медіа відповідно до Європейської конвенції з прав людини (ETS №5);

2.3 посилити практичну діяльність, що спрямована на підвищення рівня етичних стандартів саморегуляції серед журналістів та представників медіа, у тому числі підтримку професійної підготовки для журналістів та підтримку компаній громадського державного мовлення відповідно до встановлених етичних норм, на кшталт Редакційних Принципів та Рекомендацій Європейської Мовної Спілки;

2.4 забезпечити більш практичні напрямки діяльності Ради Європи, такі як кампанія молодіжного сектору Ради Європи “Рух проти ненависті”, “Роль медіа у зміцненні різноманіття в Європі” (MEDIANE) та програм Європейської Федерації Журналістів і Ради Європи “Медіа проти расизму у спорті” (MARS).