Contrast
Letter

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2074(2015) “Про підвищення прозорості медіа власності” 

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2074(2015)
Підвищення прозорості медіа власності

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію № 2065(2015) “Підвищення прозорості медіа власності» і звертає увагу держав-членів на підвищення рівня відсутності прозорості структури медіа власності в Європі. Ця тенденція викликає тривогу з огляду на вимогу щодо прозорості та плюралізму медіа, відповідно до статті 10 Європейської конвенції з прав людини
(ETS №5) та решту стандартів Ради Європи.

2. З огляду на це, Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

2.1. переглянути та в подальшому виробити стандарти Ради Європи у цій сфері, зокрема ті, які зазначені у Рекомендації № R(94)13 про заходи щодо сприяння медіа прозорості та Рекомендації CM/Rec(2007)2 про медіа плюралізм та різноманіття медіа контенту;

2.2. запросити Європейську Аудіовізуальну Обсерваторію Ради Європи розглянути можливість розширення своєї діяльності відповідно до технологічної конвергенції цифрових засобів масової інформації та прозвітувати, наприклад, у рамках бази даних MAVISE (база даних ТВ і, за запитом, аудіовізуальних сервісів та компаній у Європі), щодо медіа власності;

2.3. співпрацювати з Європейською платформою регуляторних органів (EPRA) з метою:

2.3.1. підвищення рівня дотримання стандартів прозорості у всіх державах-членах;

2.3.2. координації зусиль спільно з регуляторними органами з метою уникнення географічних “прогалин” в Європі;

2.3.3. забезпечення цільовою підтримкою для покращення імплементації стандартів прозорості на національному рівні;

2.4. Запросити асоціації медіа мовників, таких як Європейська Асоціація Видавців Газет (ENPA), Міжнародна Федерація Періодичної Преси (FIPP), Всесвітня Асоціація співтовариства радіомовників (АМАRК Європа), Асоціація Комерційного Телебачення в Європі, Європейська Мовна Спілка та Європейська Асоціація Інтернет-провайдерів (EuroISPA), розробити, у скоординований спосіб, етичні стандарти прозорості медіа власності.