Contrast
Letter

Parliamentary Assembly of the Council of Europe Recommendation 2074 (2015) "On Improving Transparency of Media Ownership

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2074(2015)
Підвищення прозорості медіа власності

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію № 2065(2015) “Підвищення прозорості медіа власності» і звертає увагу держав-членів на підвищення рівня відсутності прозорості структури медіа власності в Європі. Ця тенденція викликає тривогу з огляду на вимогу щодо прозорості та плюралізму медіа, відповідно до статті 10 Європейської конвенції з прав людини
(ETS №5) та решту стандартів Ради Європи.

2. З огляду на це, Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

2.1. переглянути та в подальшому виробити стандарти Ради Європи у цій сфері, зокрема ті, які зазначені у Рекомендації № R(94)13 про заходи щодо сприяння медіа прозорості та Рекомендації CM/Rec(2007)2 про медіа плюралізм та різноманіття медіа контенту;

2.2. запросити Європейську Аудіовізуальну Обсерваторію Ради Європи розглянути можливість розширення своєї діяльності відповідно до технологічної конвергенції цифрових засобів масової інформації та прозвітувати, наприклад, у рамках бази даних MAVISE (база даних ТВ і, за запитом, аудіовізуальних сервісів та компаній у Європі), щодо медіа власності;

2.3. співпрацювати з Європейською платформою регуляторних органів (EPRA) з метою:

2.3.1. підвищення рівня дотримання стандартів прозорості у всіх державах-членах;

2.3.2. координації зусиль спільно з регуляторними органами з метою уникнення географічних “прогалин” в Європі;

2.3.3. забезпечення цільовою підтримкою для покращення імплементації стандартів прозорості на національному рівні;

2.4. Запросити асоціації медіа мовників, таких як Європейська Асоціація Видавців Газет (ENPA), Міжнародна Федерація Періодичної Преси (FIPP), Всесвітня Асоціація співтовариства радіомовників (АМАRК Європа), Асоціація Комерційного Телебачення в Європі, Європейська Мовна Спілка та Європейська Асоціація Інтернет-провайдерів (EuroISPA), розробити, у скоординований спосіб, етичні стандарти прозорості медіа власності.