Contrast
Letter

Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation No. 2073 (2015) on Whistleblower Protection

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2073 (2015)
Про забезпечення захисту інформаторів

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію № 2060(2015) про забезпечення захисту “інформаторів”, а також на свою Рекомендацію №1916 (2010) щодо захисту “інформаторів”.

2. Асамблея вітає прийняття Комітетом міністрів Рекомендації CM/Rec(2014)7 щодо захисту інформаторів, як важливий крок у правильному напрямку.

3. Асамблея просить Комітет міністрів:

3.1 сприяти подальшому забезпеченню захисту інформаторів, розпочавши процес переговорів з вироблення юридично зобов’язуючого інструменту у вигляді рамкової конвенції, яка буде доступною для країн, що не є державами-членами та охопить питання розкриття неправомірних дій особами, які працюють у сфері національної безпеки та інформації;

3.2 в той же час, розглянути шляхи та засоби забезпечення Радою Європи технічної допомоги державам-членам для імплементації Рекомендації CM/Rec(2014)7;

3.3 закликати Генерального Секретаря до подальшого покращення застосування норм інформаторами у Раді Європи, з метою приведення їх у відповідність до принципів, яких дотримується Асамблея та Комітет міністрів.