Contrast
Letter

Report on basic monitoring of the effectiveness of the regulatory act

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2016 року № 711 «Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2016 року за № 1217/29347.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблений відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про охоронну діяльність» та абзацу першого пункту 16 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, з метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності наказу здійснювалося з 11.08.2017 до 11.09.2017.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося на основі статистичних даних щодо оформлення та видачі суб’єктам охоронної діяльності дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З дня оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України пропозиції та зауваження до нього не надходили.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

З дня набрання чинності цим регуляторним актом, його дія характеризується такими показниками:

дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів охоронної діяльності;

регуляторним актом нормативно врегульовано питання встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності;

з дня набрання чинності регуляторним актом було отримано 141 звернення суб’єктів охоронної діяльності щодо отримання дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування, за результатами яких було оформлено та видано 545 вищезазначених дозволів.

Якісні та кількісні показники результативності регуляторного акта під час проведення базового відстеження вказують на забезпечений відповідно до вимог законодавства та чинних нормативно-правових актів належний рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

З метою підвищення ефективності здійснення державної регуляторної політики щодо оформлення та видачі суб’єктам охоронної діяльності дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування МВС розроблено проект наказу МВС «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», що передбачає децентралізацію надання вищезазначеної послуги. Указаний проект акта погоджено Державною регуляторною службою (рішення від 09 серпня 2017 року № 348).

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечує нормативне врегулювання питання встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Повторне відстеження результативності цього акта буде здійснено у 2018 році.

 

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

 

_____ __________ 2017 року