Contrast
Letter

Report on basic monitoring of the effectiveness of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 10, 2017 № 141 "On amendments to the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 30, 2012 № 137 and of May 31, 2012 № 512"

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 141 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 і від 31 травня 2012 року  № 512» (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів базового відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено на виконання підпункту 2 пункту 2 розділу V Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року
№ 418-р.

Цілями регуляторного акта є забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – суб’єкти ОТК), а також запобігання порушенню суб’єктами господарювання законодавства у сфері обов’язкового технічного контролю й унеможливлення видачі протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів без здійснення такої перевірки.

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Аналізом регуляторного впливу до акта передбачалося проведення заходів з базового відстеження результативності акта до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 24 травня по 01серпня 2017 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено методом кількісного та якісного аналізу переданої суб’єктами ОТК інформації до Єдиного державного реєстру МВС шляхом порівняння статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості переданої суб’єктами ОТК інформації до Єдиного державного реєстру МВС про видані ними протоколи перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, акти невідповідності технічного стану, а також кількості документів, визнаних під час проведення державного контролю недійсними.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження регуляторного акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з  основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення постанови Уряду на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами ОТК, а також запобігання порушенню ними законодавства у сфері обов’язкового технічного контролю до набрання чинності акта не було можливим у зв’язку з відсутністю належним чином затвердженої процедури фіксації процесу перевірки технічного стану.

З дня набрання чинності цим регуляторним актом за результатами аналізу даних у період з 24 травня по 01серпня 2017 року:

суб’єктами ОТК передано до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про видані 66 397 протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів та 776 актів невідповідності технічного стану транспортного засобу;

у ході державного контролю 367 протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів визнано такими, що видані суб’єктами ОТК з порушеннями вимог законодавства у сфері здійснення обов’язкового технічного контролю;

за видачу протягом року більше ніж трьох протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, визнаних недійсними,
36 користувачам заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру МВС, з яких у 18 випадках суб’єктами ОТК прийнято рішення про заміну відповідальних за перевірку технічного стану осіб на більш кваліфікований персонал.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє якісному та об’єктивному проведенню перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами ОТК, а також унеможливлює видачу протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів без здійснення такої перевірки.

 

Т.в.о. Міністра

С. А. Яровий