Contrast
Letter

CHANGES to the Action Plan of the Ministry of Internal Affairs for the preparation of draft regulatory acts for 2019 - Order of the Ministry of Internal Affairs of 15.11.2019 № 954

Затверджено
Наказ МВС
15.11.2019 № 954

ЗМІНИ
до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів

на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ
від 12 грудня 2018 року № 1005 

Доповнити План новим пунктом 22 такого змісту:

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

22.

Проєкт наказу МВС  «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання органами поліції охорони на договірних засадах»

Визначення механізму забезпечення охорони об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах

Грудень

Національна поліція

Директор Департаменту
юридичного забезпечення

 

Денис ГОРБАСЬ