Contrast
Letter

CHANGES to the Plan of activity of the Ministry of Internal Affairs on preparation of projects of regulatory acts for 2017 - the Order of the Ministry of Internal Affairs from December, 2017

1. Пункти 9 Плану виключити.
2. Доповнити План новим пунктом 29 такого змісту

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

29

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

Видання проекту регуляторного акта дозволить привести акти Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу.

Грудень

Національна поліція України

 

 

Директор Департаменту юридичного забезпечення

Д. В. Горбась