Contrast
Letter

CHANGES to the Action Plan of the Ministry of Internal Affairs for the preparation of draft regulatory acts for 2017 - Order of the Ministry of Internal Affairs of September 2017

ЗМІНИ
до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік,
 затвердженого
наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 грудня 2016 року № 1293
 

1. Доповнити План новим пунктом 26 такого змісту:

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

26.

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ»

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до чинного законодавства, а також визначення вичерпного переліку питань для проведення заходу державного нагляду (контролю).

Грудень

МВС

(Управління ліцензування)

 

Директор Департаменту юридичного забезпечення

Д.В. Горбась