Contrast
Letter

AMENDMENTS from 22.03.2016 № 192 to the Plan of Activities of the Ministry of Internal Affairs for the preparation of draft regulatory acts for 2016, approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of December 15, 2015 № 1576

Затверджено
Наказ МВС
22.03.2016 № 192

ЗМІНИ
до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік,
 затвердженого
наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 грудня 2015 року № 1576


 

Доповнити План новим пунктом 28 такого змісту:

 

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

28

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю)»

Приведення положень статті 35 Закону України «Про дорожній рух» щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)

Грудень

МВС

(Головний сервісний центр)

 

 

 

Директор Департаменту
юридичного забезпечення

 

Д.В. Горбась

 

______.03.2016