Contrast
Letter

CHANGES to the Action Plan of the Ministry of Internal Affairs for the preparation of draft regulatory acts for 2016 - Order of the Ministry of Internal Affairs of 12.01.2016

Затверджено
Наказ  МВС
12.01.2016 № 8

ЗМІНИ
до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів  на 2016 рік,
 затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ  від 15 грудня 2015 року № 1576  

 1.  У графі 4 Плану:
1)  у пунктах 1-5 слово «Січень» замінити словом «Березень»;
2)  у пункті 6 слово «Лютий» замінити словом «Червень»;
3)  у пункті 7 слово «Лютий» замінити словом «Березень».

 2.  Доповнити План новим пунктом 27 такого змісту:

№ з/п

 

Вид і назва проекту регуляторного акта

 

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

 

Строк підготовки проекту регуляторного акта

 

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

 

27

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. №1200"

Прийняття проекту акта дозволить спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів

 

Лютий

МВС

(Головний сервісний центр)