Contrast
Letter

PLAN of activity of the Ministry of Internal Affairs on preparation of projects of regulatory acts for 2019

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

  Наказ МВС

  від___.___.2018р № _____

 

ПЛАН

діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів

на 2019 рік

 

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

1

2

3

4

5

1.

Проект наказу МВС «Про внесення змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів»

Зменшення монополії держави на певні види господарської діяльності та розширення повноважень суб’єктів господарювання з питань реалізації громадянами їх права на вільне розпорядження майном; надання права магазинам, які мають відповідну ліцензію, купувати в громадян зареєстровану в установленому порядку зброю; приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Червень

Національна поліція

2.

Проект наказу МВС «Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»

Удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Жовтень

ДСНС

3.

Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

Жовтень

ДСНС

4.

Проект наказу МВС «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки України»

Удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Жовтень

ДСНС

5.

Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

Затвердження єдиних підходів до організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

Жовтень

ДСНС

6.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

Адаптація національного законодавства у сфері технічного регулювання до законодавства Європейського Союзу шляхом імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради 2013/29/ЄС від 12 червня 2013 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання послуг на ринку піротехнічних виробів

Грудень

МВС

(Державний науково-дослідний інститут)

7.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»

Скорочення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, удосконалення норм регуляторного акта в частині ведення обліків зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів

 

Грудень

МВС

(Управління ліцензування)

 

 

Директор Департаменту

юридичного забезпечення МВС Д. В. Горбась