Contrast
Letter

PLAN of activity of the Ministry of Internal Affairs on preparation of projects of regulatory acts for 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
від 15 . 12 .2017р № 1036 

ПЛАН
діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік

№ з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

1

2

3

4

5

1.

Проект наказу МВС «Про затвердження правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»

Підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом та наближення норм національного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Січень

МВС
(Головний сервісний центр)

2.

Проект наказу МВС «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників»

Запровадження можливості замовлення в електронній формі надання послуги щодо виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків. Забезпечення перезакріплення індивідуальних номерних знаків в день звернення безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС.

Березень

МВС
(Головний сервісний центр)

3.

Проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції щодо утримання, експлуатації та організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Встановлення єдиних вимог щодо утримання та експлуатації, зразків облікових документів захисних споруд, визначення критеріїв неможливості їх подальшого утримання та експлуатації, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також запровадження системи нумерації захисних споруд.

 

Березень

 

ДСНС

4.

Проект наказу МВС «Про затвердження Правил техногенної безпеки»

Затвердження відповідним нормативно-правовим актом Правил техногенної безпеки в Україні.

Березень

ДСНС

5.

Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на добровільних засадах»

Затвердження відповідним нормативно-правовим актом порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на добровільних засадах.

Червень

Національна поліція

6.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)»

Врегулювання на законодавчому рівні питання реєстрації машин та видачі посвідчень тракториста-машиніста, визначення переліку адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

 

Червень

МВС
(Головний сервісний центр)

7.

Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні в справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, сфери управління ДСНС»

Визначення конкретних завдань та заходів щодо організації проведення аукціонів у провадженні в справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків сфери управління ДСНС.

Серпень

ДСНС

8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Удосконалення процедури державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів та підвищення захисту майнових прав громадян шляхом виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, реєстраційних та інших документів, що подаються для проведення реєстраційної операції в територіальний орган з надання сервісних послуг МВС.

Грудень

МВС
(Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр)

9.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить привести акти Уряду у відповідність до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

Грудень

МВС
(Управління ліцензування)

10.

Проект наказу МВС «Про внесення змін до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерства внутрішніх справ»

Приведення положень відповідного наказу МВС у відповідність до вимог нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу.

Грудень

МВС
(Управління ліцензування)

11.

Проект наказу МВС «Про затвердження Правил з вогнезахисту»

Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері пожежної безпеки, що підвищить рівень пожежної безпеки об’єктів, захисту життя і здоров’я людей, навколишнього природного середовища та матеріальних цінностей.

Грудень

ДСНС

12.

Проект наказу МВС «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та інших форм розпорядчих документів»

Врегулювання питання проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

 

 

 

Грудень

ДСНС

13.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

Адаптація національного законодавства у сфері технічного регулювання до законодавства Європейського Союзу, шляхом імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради 2013/29/ЄС від 12 червня 2013 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку піротехнічних виробів.

Грудень

МВС
(Державний науково-дослідний інститут)

14.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Спрощення процедури реєстрації транспортних засобів.

Грудень

МВС
(Головний сервісний центр)

15.

Проект наказу МВС «Про внесення Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ від 7 грудня 2009 року № 515»

Удосконалення форм документів, що використовуються сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ у процесі надання послуги з видачі посвідчення водія.

Грудень

МВС
(Головний сервісний центр)

16.

Проект наказу МВС «Про внесення Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 березня 2008 року № 130»

Урахування рекомендацій європейських експертів, які проводили аудит у сфері перевезення небезпечних вантажів у період 2016-2017 років.

Грудень

МВС
(Головний сервісний центр)

 

 

 

Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС                                                                                                                              Д. В. Горбась