Contrast
Letter

European integration

 

Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи

Рекомендація CM/Rec (2018) 7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

Рекомендація CM / Rec (2016) 5 [1] Комітету Міністрів держав-членів щодо Інтернет-свободи

Рекомендація CM / Rec (2016) 4 [1] Комітету міністрів держав-членів стосовно захисту журналістики і безпеки журналістів та інших медіа учасників

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи №CM / Rec (2016) 1 «Про захист й заохочення права на свободу вираження поглядів та право на приватне життя стосовно мережевого нейтралітету»

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2085(2016) “Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи”

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2077(2015) “Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет”

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2075(2015) “Медіа відповідальність та етика у мінливому медіа середовищі”

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2074(2015) “Про підвищення прозорості медіа власності” 

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2073(2015) “Про забезпечення захисту інформаторів”