Contrast
Letter

Information about the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 2020

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

8912

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

3658

телефоном

1

факсом

0

електронною поштою

5017

особистий прийом

236

від представників засобів масової інформації

3003

від громадян

2815

від юридичних осіб

2293

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

801

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

3710

надіслано належним розпорядникам  інформації

2679

відмовлено

22

надано роз’яснень

2463

 

опрацьовується

38

 

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -2656;

інформація про особу- 2377;

статистична інформація - 1965;

інформація про роботу, послуги (товар)- 1020;

інша інформація про діяльність ОВС -294;

інші види інформації -600.