Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the first half of 2015

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

6188

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

3929
телефоном 22
факсом 107
електронною поштою 1363
особистий прийом 767

від представників засобівмасової інформації

436

від громадян

3813

від юридичних осіб

1700

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

239

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

3354

надіслано належним розпорядникам  інформації

354

відмовлено

106

надано роз’яснень

2309

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

944

Інформація про особу

1095

Статистична інформація

337

Інформація про роботу, послуги (товар) 

152

Інформація довідково-енциклопедичного характеру 

71

Інша інформація про діяльність ОВС

1917