Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the first half of 2013

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

8722

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

5242

телефоном

28

факсом

223

електронною поштою

1133

особистий прийом

2096

від представників засобівмасової інформації

436

від громадян

6051

від юридичних осіб

2000

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

235

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

5155

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

733

відмовлено

180

надано роз’яснень

2457

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

1354

Інформація про особу 

2318

Статистична інформація

740

Інформація про роботу, послуги (товар)  

326

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

228

Інша інформація про діяльність ОВС 

1806