Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the first quarter of 2015

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

3069

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою 1918
телефоном 20

факсом

38

електронною поштою

683

особистий прийом

410

від представників засобівмасової інформації

205

від громадян

2198

від юридичних осіб

537

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

129

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

1494

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

184

відмовлено

46

надано роз’яснень

1251

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

464

Інформація про особу 

509

Статистична інформація

156

Інформація про роботу, послуги (товар)  

95

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

48

Інша інформація про діяльність ОВС 

1063