Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the first quarter of 2012

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

1698

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

1041

телефоном

71

факсом

84

електронною поштою

468

особистий прийом

34

від представників засобів масової інформації

275

від громадян

1229

від юридичних осіб

85

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

73

надійшло як до розпорядника інформації від ОВВ

36

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

1542

надіслано належним розпорядникам  інформації

135

відмовлено

6

надано роз’яснень

15

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

473

Інформація про особу 

196

Статистична інформація

174

Інформація про роботу, послуги (товар)  

39

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

23

Інша інформація про діяльність ОВС 

89