Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 9 months of 2019

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

5603

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

1806

телефоном

34

факсом

41

електронною поштою

3025

особистий прийом

697

від представників засобів масової інформації

999

від громадян

3002

від юридичних осіб

1297

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

305

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

2716

надіслано належним розпорядникам  інформації

839

відмовлено

48

надано роз’яснень

2026

 

опрацьовується

14

 

 

 

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -1813;

інформація про особу- 1621;

статистична інформація - 1225;

інформація про роботу, послуги (товар)- 311;

інша інформація про діяльність ОВС -328;

інші види інформації -305.