Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 9 months of 2017

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

4309

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

2274

телефоном

3

факсом

154

електронною поштою

1348

особистий прийом

530

від представників засобів масової інформації

456

від громадян

2919

від юридичних осіб

874

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

60

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

2685

надіслано належним розпорядникам інформації

534

відмовлено

74

надано роз’яснень

1014

 

опрацьовується

2

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -443;

інформація про особу- 1221;

статистична інформація - 1067;

інформація про роботу, послуги (товар)- 341;

інша інформація про діяльність ОВС - 88;

інші види інформації - 1149.

ІНФОРМАЦІЯ
Органи МВС