Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 9 months of 2014

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

7854

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

4830

телефоном

13

факсом

153

електронною поштою

1562

особистий прийом

1296

від представників засобівмасової інформації

514

від громадян

5319

від юридичних осіб

1803

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

218

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

4309

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

617

відмовлено

241

надано роз’яснень

2569

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

1335

Інформація про особу 

1293

Статистична інформація

490

Інформація про роботу, послуги (товар)  

228

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

97

Інша інформація про діяльність ОВС 

2485