Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 9 months of 2013

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

15034

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

9897

телефоном

40

факсом

263

електронною поштою

1533

особистий прийом

3301

від представників засобівмасової інформації

741

від громадян

9996

від юридичних осіб

4001

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

296

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

8757

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

1155

відмовлено

419

надано роз’яснень

3987

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

1924

Інформація про особу 

4451

Статистична інформація

1053

Інформація про роботу, послуги (товар)  

489

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

368

Інша інформація про діяльність ОВС 

2677