Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 6 months of 2014

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

5327

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

3254

телефоном

11

факсом

125

електронною поштою

1062

особистий прийом

875

від представників засобівмасової інформації

273

від громадян

3708

від юридичних осіб

1234

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

112

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

2972

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

350

відмовлено

176

надано роз’яснень

1752

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

841

Інформація про особу 

989

Статистична інформація

338

Інформація про роботу, послуги (товар)  

147

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

67

Інша інформація про діяльність ОВС 

1572