Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2017

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

5771

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

2774

телефоном

11

факсом

200

електронною поштою

2201

особистий прийом

585

від представників засобів масової інформації

561

від громадян

3965

від юридичних осіб

877

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

368

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

3442

надіслано належним розпорядникам  інформації

664

відмовлено

74

надано роз’яснень

1801

опрацьовується

2

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -1734;
інформація про особу- 1590;
статистична інформація - 1163;
інформація про роботу, послуги (товар)- 490;
інші види інформації -794.