Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2016

Інформація
про стан розгляду запитів на інформацію
в Міністерстві внутрішніх справ України
за 201
6 рік

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

4726

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

2880

телефоном

12

факсом

103

електронною поштою

1467

особистий прийом

159

від представників засобів масової інформації

314

від громадян

2939

від юридичних осіб

605

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

207

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

2149

надіслано належним розпорядникам  інформації

1122

відмовлено

48

надано роз’яснень

1394

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -1891;
інформація про особу- 1837;
статистична інформація - 216;
інформація про роботу, послуги (товар)- 13;
інша інформація про діяльність ОВС -5;
інші види інформації - 763.