Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2015

Інформація
про стан розгляду запитів на інформацію
в Міністерстві внутрішніх справ України
за 2015 рік

 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

  11992

 Кількість запитів на інформацію, що надійшла

 поштою

  7457

 телефоном

  28

 факсом

  255

 електронною поштою

  2652

 особистий прийом

  1571

 від представників засобів масової інформації

  877

 від громадян

  6006

 від юридичних осіб

  3399

 від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

  648

 Результат розгляду запитів на інформацію

 задоволено

  6517

 надіслано належним розпорядникам  інформації

  1568

 відмовлено

  159

 надано роз’яснень

  3484

 

Найбільш запитувані види інформації

 Правова інформація             - 1986;
 інформація про особу          -  1942;
 статистична інформація       -  903;
 інформація про роботу, послуги (товар)   -  422;
 інформація довідково-енциклопедичного характеру - 278;
 інша інформація про діяльність ОВС   -  3562.