Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2013

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

11534

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

7350

телефоном

16

факсом

198

електронною поштою

2374

особистий прийом

1596

від представників засобівмасової інформації

721

від громадян

8547

від юридичних осіб

2340

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

647

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

6413

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

1087

відмовлено

342

надано роз’яснень

3563

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

1905

Інформація про особу 

1749

Статистична інформація

1084

Інформація про роботу, послуги (товар)  

358

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

267

Інша інформація про діяльність ОВС 

3410