Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2012

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

11490

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

1678

телефоном

451

факсом

596

електронною поштою

8470

особистий прийом

295

від представників засобівмасової інформації

1119

від громадян

7068

від юридичних осіб

3086

від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи

217

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

8742

надіслано належнимрозпорядникам  інформації

701

відмовлено

284

надано роз’яснень

1763

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

865

Інформація про особу 

1652

Статистична інформація

570

Інформація про роботу, послуги (товар)  

22

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

600

Інша інформація про діяльність ОВС 

7148