Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2011

 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

3753

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

2693

телефоном

71

факсом

436

електронною поштою

521

особистий прийом

32

від представників засобів масової інформації

843

від громадян

1874

від юридичних осіб

472

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

53

надійшло як до розпорядника інформації від ОВВ 511

Результат розгляду запитів на інформацію

 

задоволено

3281

надіслано належним розпорядникам  інформації

421

відмовлено

11

надано роз’яснень

40

   Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація 

993

Інформація про особу 

579

Статистична інформація

874

Інформація про роботу, послуги (товар)  

88

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

432

Інша інформація про діяльність ОВС 

787