Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the 1st half of 2016

Інформація

про стан розгляду запитів на інформацію

в Міністерстві внутрішніх справ України

за 1 півріччя 2016 року

 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

2130

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

1291

телефоном

5

факсом

30

електронною поштою

692

особистий прийом

75

від представників засобів масової інформації

145

від громадян

1244

від юридичних осіб

265

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

117

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

952

надіслано належним розпорядникам  інформації

496

відмовлено

34

надано роз’яснень

633

 
Найбільш запитувані види інформації
 

Правова інформація -1038;

інформація про особу- 698;

статистична інформація - 116;

інформація про роботу, послуги (товар)- 12;

інша інформація про діяльність ОВС -4;

інші види інформації -262.