Contrast
Letter

Information on the status of consideration of requests for information in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the 1st quarter of 2017

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

1600

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

796

телефоном

3

факсом

48

електронною поштою

531

особистий прийом

222

від представників засобів масової інформації

304

від громадян

919

від юридичних осіб

300

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

77

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

1134

надіслано належним розпорядникам  інформації

99

відмовлено

37

надано роз’яснень

284

опрацьовується

46

 

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -197;
інформація про особу- 585;
статистична інформація - 215;
інформація про роботу, послуги (товар)- 13;
інша інформація про діяльність ОВС -100;
інші види інформації -490