Contrast
Letter

Office for Combating Illicit Drug Trafficking

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Нью-Йорк, 30 марта 1961 года) (в ред. Протокола от 25.03.1972);

2. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 года)

Дата подписания: 21.02.1971

Дата ратификации: 27.10.1978

Дата вступления в силу для Украины: 18.02.1979)

3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1988 року м. Відень);

Дата підписання Україною: 16 березня 1989 р.

Набуття чинності для України: 27 листопада 1991 р.

(Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 1000-XII від 25.04.91);

4. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р.;

5. Закон України „Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 19, ст.263 );

6. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004;

7. Угода про незаконний обіг на морі, укладена на виконання статті 17 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, Страсбург, 31 січня 1995 року.

Дата підписання: 31.01.95 р.

Дата підписання від імені України: 20.12.2004 р.

Дата ратифікації: 15.11.2006 р. (із застереженнями і заявами);

8. Декларация о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики (Принята резолюцией S-20/3 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 1998 года);

9. Политическая декларация двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной совместной борьбе с мировой проблемой наркотиков (Принята резолюцией S-20/2 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 1998 года);

10. Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського союзу 2005/60/ЕС від 26 жовтня 2005 „Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (Текст стосується Європейського економічного простору);

11. Кримінальний кодекс України

Розділ XIII, Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення;

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

13. Господарський кодекс України;

14. Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року № 565-XII;

15. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року № 2135-XII;

16. Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”від 30 червня 1993 року № 3341-XII;

17. Закон України „Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР;

18. Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними” від 15 лютого 1995 року № 62/95-ВР;

19. Закон України „Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР;

20. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III;

21. Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 року № 3782-XII;

22. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року № 249-IV;

23. Закон України „Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року № 3855-XII;

24. Закон України „Про підприємництво” (Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року, крім статті 4, на підставі Кодексу № 436-IV від 16.01.2003);

25. Закон України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР;

26. Закон України „Про рекламу” від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР;

27. Закон України „Про психіатричну допомогу” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19);

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 „Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 „Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756”;

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 „Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”;

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1026 „Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 „Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1129 „Про порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей”;

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1307 „Про затвердження Порядку перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин”;

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 „Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”;

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1201 „Про затвердження переліку прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині”;

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 140 „Про затвердження переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю”;

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 „Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”;

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1339 „Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”;

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1288 „Про удосконалення державного контролю за якістю лікарських засобів та інших товарів, що дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах ”, {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 837 від 10.09.2008 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 1139/2008 від 03.12.2008}

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. № 440 „Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів”;

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 422 „Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу”;

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 „Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”;

44. Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589;

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 831 „Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин”;

46. Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 16);

47. Наказ МВС України № 007-2004 р. „Про організацію та проведення оперативно-розшукових заходів органами внутрішніх справ України”;

48. Наказ МВС України № 08-1997 „Про заходи щодо зміцнення режиму секретності”;

49. Наказ МВС України від 18.08.2004 № 962 дск „Про затверження Інструкціїя з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”;

50. Наказ МВС, СБУ, ДПА від 30 листопада 2001 року № 1065дск/307дск/482дск „Про затвердження Інструкції про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у т.ч. заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності”;

51. Наказ МВС, СБУ, Генпрокурстури, МОЗ, Мін’юсту, Верховного Суду від 27 червня 1995 року № 437дск/95дск/9/1.05-77/17-5/5-16нар95 „Про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також обладнання для їх виготовлення”;

52. Наказ МВС від 15.05.2009 № 216 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 р. за № 759/16775) „Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин”;

53. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України № 39/66 від 20.02.2001 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2001 р. за № 224/5415) „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

54. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України № 92/173 від 21.06.2001 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 9 серпня 2001 р. за № 684/5875) „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей”;

55. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 512/4733) „Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу” (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 481 від 20.08.2008, № 297 від 05.05.2009);

56. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 № 306/680/21/66/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1997 р. за № 534/2338) „Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини”;

57. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16.06.98 № 158/417 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 1998 р. за № 482/2922) „Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами”;

58. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2007 № 490 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1007/14274) „Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів” (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 481 від 20.08.2008);

59. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.08.2007 № 511 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2007 р. за № 1070/14337) „Про затвердження Великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу” (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 481 від 20.08.2008);

60. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.04.2007 № 202 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за № 701/13968) „Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку № 2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770”;

61. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб (Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ № 600 від 02.07.2008);

62. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про реадмісію громадян обох держав (Угоду ратифіковано Законом № 359-VI від 03.09.2008);

63. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про співробітництво в митних справах (Угоду затверджено Постановою КМ № 551 від 18.06.2008)

64. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про реадмісію осіб (Угоду ратифіковано Законом № 291-VI від 21.05.2008);

65. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію (Угоду ратифіковано Законом № 585-VI від 23.09.2008);

66. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво з прикордонних питань (Угоду затверджено Постановою КМ № 1832 від 27.12.2006);

67. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації (Текст не для друку), (Угоду затверджено Постановою КМ № 152 від 07.02.2007);

68. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі зі злочинністю (Угоду затверджено Постановою КМ № 1256 від 24.10.2007);

69. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємну допомогу в митних справах (Угоду затверджено Постановою КМ № 975 від 12.07.2006);

70. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції від 14.09.2005;

71. Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки про порядок передачі й транзитного перевезення осіб, які взяті під варту від 21.11.1995;

72. Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю від 21.11.1995;

73. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте от 25 октября 1995 года;

74. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Соціалістичної Республіки В'єтнам від15.03.1995;

75. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством громадської безпеки Китайської Народної Республіки від 06.09.1994;

76. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія від 18.04.1994;

77. Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под стражу от 17 февраля 1994 года;

78. Соглашение о сотрудничестве в области сопровождения и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных и специальных грузов, перевозимых по территории других государств от 17 февраля 1994 года;

79. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки від 14.10.1993;

80. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения от 24 сентября 1993 года;

81. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания от 24 сентября 1993 года;

82. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Чехії від 6 вересня 1993 року;

83. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Молдова від 03.11.1992;

84. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Узбекистан від 21.10.1992;

85. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Таджикистан у боротьбі із злочинністю від 21.10.1992;

86. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин від 21 жовтня 1992 року;

87. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Грузія у боротьбі із злочинністю від 21.10.1992;

88. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Вірменія у боротьбі із злочинністю від 21.10.1992;

89. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Азербайджанської Республіки від 21.10.1992;

90. Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 21 октября 1992 года;

91. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністром внутрішніх справ Австрійської Республіки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю від 08.09.1992;

92. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Киргизстан у боротьбі із злочинністю від 03.08.1992;

93. Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года;

94. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Литовської Республіки від 30 травня 1992 року;

95. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки від 30 травня 1992 року;

96. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Естонської Республіки від 30 травня 1992 року;

97. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії від 18.05.92 р.;

98. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года (Соглашение утверждено с предостережением Постановлением КМ № 307 от 08.06.92);

99. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі зі злочинністю (Угоду затверджено Постановою КМ № 196 від 15.04.92);

100. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь (Угоду затверджено Постановою КМ № 196 від 15.04.92);

101. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації від 28 лютого 1992 р. (Угоду затверджено Постановою КМ № 167 від 31.03.92);

102. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Угорської Республіки від 12.02.92 р. (Угоду затверджено Постановою КМ № 167 від 31.03.92).