Contrast
Letter

Main Investigation Department

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року.
  3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.
  4. Наказ № 160 від 31.03.2008, "Про організацію діяльності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України".
  5. Наказ № 456 від 24.09.2010 "Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України".
  6. Наказ № 700 від 14.08.2012 "Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень".
  7. Наказ № 204 від 20.05.2010 "Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних справ в слідчих підрозділах і підрозділах дізнання органів внутрішніх справ України".
  8. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань затверджене наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012.
  9. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю затверджене наказом МВС України № 696 від 09.08.2012 року.
  10. Наказ № 760 від 08.09.2005, "Про затвердження Інструкції по організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні і розслідуванні злочинів у сфері економіки".