Contrast
Letter

Logistics Department

Законодавчі акти:

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Господарський кодекс України.
 4. Житловий кодекс України.
 5. Закон України від 20 грудня 1990 року «Про міліцію».
 6. Закон України від 22 лютого 2006 року «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України».
 7. Закон України від 21 січня 1994 року «Про державну таємницю».
 8. Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію».
 9. Закон України від 13 січня 2011 року «Про доступ до публічної інформації».
 10. Закон України вiд 20 січня 2005 року «Про звернення громадян».
 11. Закон України від 1 червня 2010 року «Про захист персональних даних».
 12. Закон України від 1 червня 2010 року «Про здійснення державних закупівель».
 13. Закон України від 22 жовтня 1993 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 14. Закон України від 20 грудня 1991 року «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 15. Закон України від 28 лютого 1991 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 16. Закон України від 24 березня 1998 року «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
 17. Закон України від 14 жовтня 1992 року «Про охорону праці».
 18. Закон України від 18 січня 2001 року «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
 19. Закон України від 17 грудня 1993 року «Про пожежну безпеку».
 20. Закон України від 18 листопада 2003 року «Про телекомунікації».
 21. Закон України від 18 вересня 1991 року «Про інвестиційну діяльність».
 22. Закон України від 3 березня 1998 року «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».
 23. Закон України від 20.04.2000 року «Про планування і забудову територій».
 24. Закон України від 14 листопада 2009 року «Про будівельні норми».
 25. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна».

Укази Президента України:

 1. Указ Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 «Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
 2. Указ Президента України від 06.08.2010 № 801/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 05.08.2010 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в України».
 3. Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».

Постанови Верховної Ради України:

 1. Постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 № 244 «Про державний нагляд за безпечним проведеним робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України».

Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1515 «Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції».
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 370 «Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 750 «Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на виробництві».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків».
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1993 № 790 «Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв'язку».
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 321 «Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю».
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України».
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
 16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1982-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року».
 17. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 «Про службові жилі приміщення» (зі змінами внесеними Постановою КМУ від 11.10.1993 № 848 «Про зміну, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР).
 18. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР» (зі змінами внесеними Постановою КМУ від 11.10.1993 № 848«Про зміну, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР).

Накази Міністерства внутрішніх справ України:

 1. Наказ МВС України від 03.08.2011 № 510 «Про затвердження Положення про Департамент матеріального забезпечення МВС».
 2. Наказ МВС України від 29.10.2010 № 532 «Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію МВС України та її складу» (зі змінами внесеними наказом МВС від 08.09.2011 № 663).
 3. Наказ МВС України від 13.09.2011 № 667 «Про затвердження складу Центральної житлової комісії МВС України».
 4. Наказ МВС України від 13.09.2011 № 668 «Про затвердження складу житлової комісії адміністративно-господарського управління ДМЗ з розподілу житлової площі у гуртожитках МВС України».
 5. Наказ МВС України від 31.05.2011 № 259 «Положення про комітет з конкурсних торгів МВС України».
 6. Наказ МВС України від 17.10.2011 № 752 «Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів».
 7. Наказ МВС України від 03.10.1998 № 699 «Про затвердження Положення про проведення силами медичного персоналу органів внутрішніх справ контролю за станом здоров’я водіїв підрозділів внутрішніх прав перед початком та після закінчення зміни».
 8. Наказ МВС України  від 24.05.2002 № 535 «Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцями спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України».
 9. Наказ МВС України від 27.07.2006 № 743 «Про формений одяг осіб начальницького та рядового складу патрульної служби МВС України» (із змінами та доповненнями, внесеними наказом МВС України від 09.07.2010 № 300).
 10. Наказ МВС України від 29.04.2002 № 394 «Про літній формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які несуть патрульно-постову службу в курортних містах південних регіонів України».
 11. Наказ МВС України від 07.08.2003 № 846 «Про розповсюдження дії наказу МВС України від 29.04.02 № 394 на формений одяг офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців, що проходять службу за контрактом та військовослужбовців строкової служби спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України».