Contrast
Letter

Department of Financial Support

  1. Наказ МВС України від 17.08.2011 № 573 „Про затвердження Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України”
  2. Наказ МВС України від 31.12.2007 № 499 „Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 205/14896 (зі змінами).
  3. Наказ МВС України від 18.11.2008 № 604 „Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2009 за № 266/16282 (зі змінами).
  4. Наказ МВС України від 04.07.2007 № 217 „Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 за  № 978/14245 (зі змінами).
  5. Наказ МВС України від 04.07.2007 № 219 „Про впорядкування умов оплати праці працівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 за № 978/14246 (зі змінами).
  6. Наказ МВС України від 04.10.2007 № 372 „Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, наскрізних та допоміжних професій системи  МВС України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.10.2007 за  № 1239/14506 (зі змінами).
  7. Наказ МВС України від 15.06.2012 № 535 „Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2012 за  № 1122/21434.
  8. Наказ МВС України від 31.10.2003 № 1276 „Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за № 725/12599