Contrast
Letter

Regional anti-corruption commissions

REGULATIONS on Regional Commissions for Combating and Combating Corruption in the System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

 

     1. Регіональна комісія з питань боротьби та протидії корупції в системі Міністерства внутрішніх справ України (далі – Комісія) є тимчасовим публічним консультативно-дорадчим органом для суб’єктів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники яких входять до складу Комісії.
Комісія утворюється за ініціативою Громадської ради при МВС України (далі – Громадська рада)  для  консолідації зусиль виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для ефективного виконання державних національних, відомчих та регіональних програм, направлених на боротьбу та протидію корупції в системі Міністерства внутрішніх справ України.


     2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів  України,  Положенням про Громадську раду при МВС України та іншими нормативно-правовими актами, що відносяться до предмету її діяльності. 
Положення про Комісію розробляється Громадською радою та затверджується Головою Громадської ради відповідно до прийнятих нею рішень з цього питання.

     3. Основними завданнями Комісії є:
- сприяння реалізації державних та відомчих в системі МВС програм, направлених на боротьбу та протидію корупції; 
- контроль за виконанням державних та відомчих в системі МВС програм, направлених на боротьбу та протидію корупції; 
- сприяння врахуванню органами виконавчої влади в системі МВС  громадської думки під час формування та  реалізації державної політики, направленої на боротьбу та протидію корупції.

     4. Голова Громадської ради визначає відповідальних за організацію роботи Комісії (діловодство, формування її персонального складу, виконання плану дій та інші функції, що виникають в процесі її роботи).

     5. До складу Комісії запрошуються представники інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ.
     Членство в Комісії є індивідуальним. 

     6. Керівні органи Комісії:
- Голова (до 3 співголів; один з яких має бути представником Громадської ради при МВС).
- Секретар.

     7. Комісія працює шляхом проведення засідань.
Засідання вважається відкритим за умови присутності не менше половини членів Комісії.
Рішення приймаються голосуванням. Рішення вважається прийнятим в разі набрання більшості голосів від присутніх на засіданні.

8. Положення про Комісію дійсне на підставі Положення про Громадську раду при МВС України.