Contrast
Letter

PROTOCOL of the Constituent Assembly on the formation of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

ПРОТОКОЛ
установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

02 вересня 2019року

м. Київ

Реєстрацію учасників розпочато о 11:20.
Закінчено о 12:00.
Початок установчих зборів о 12:00.

Вступне слово голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Ініціативна група) Шевченка А. В., який повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС) націлене на ефективну співпрацю з Громадською радою, та побажав плідної роботи на установчих зборах.

Шевченко А. В. запропонував розпочати роботу й оголосив установчі збори для формування складу Громадської ради при МВС (далі – установчі збори, збори) відкритими.

Він запропонував обрати тимчасову президію для формування порядку денного зборів і висунув пропозицію включити до її складу Мартиненка В. О., Демчину А. В., Федорко Ю. Л.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Обрати тимчасову президію для формування порядку денного у складі: Мартиненко В. О., Демчина А. В., Федорко Ю. Л.

Від тимчасової президії Мартиненко В. О. запропонував проект порядку денного установчих зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови зборів.
 3. Обрання секретаря зборів.
 4. Інформація представника Ініціативної групи.
 5. Обрання членів Громадської ради при МВС.
 6. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний установчих зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови зборів.
 3. Обрання секретаря зборів.
 4. Інформація представника Ініціативної групи.
 5. Обрання членів Громадської ради при МВС.
 6. Різне.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: «ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ»

Виступив Мартиненко В. О. і запропонував обрати лічильну комісію шляхом визначення кількісного та персонального складу лічильної комісії.

Щодо кількісного складу лічильної комісії Шевченко А. В. запропонував обрати комісію у складі трьох осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб.

Щодо персонального складу лічильної комісії виступили та запропонували свою кандидатуру Скринський О. В., Саєнко В. В., Коваль О. О.

Учасникам роз’яснено, що голосування за кандидатури до складу лічильної комісії буде проводитись списком. До складу лічильної комісії увійдуть три кандидати. Крім того, Шевченко А. В. роз’яснив процедуру голосування: мандати («За», «Проти», «Утримались») під час голосування необхідно тримати піднятими, доки не буде проведений остаточний підрахунок голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію у складі: Скринський О. В., Саєнко В. В., Коваль О. О.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ ЗБОРІВ»

Виступив Шевченко А. В, який запропонував обрати головою зборів Мартиненка В. О.

Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Обрати головою зборів Мартиненка В. О.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ: «ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ЗБОРІВ»

Виступив Скринський О. В., який запропонував обрати секретарем зборів Соболь Л. В.

Інші пропозиції не надходили.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Обрати секретарем зборів Соболь Л. В.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: «ІНФОРМАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКА ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ»

Виступив Шевченко А. В. з інформацією про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів. Він повідомив, що ініціативною групою, відповідно до п. 7 Типового положення «Про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації» (далі – Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353), визначено кількісний склад Громадської ради при МВС, що становить 20 осіб. До участі в установчих зборах для формування Громадської ради при МВС ініціативною групою допущені делеговані представники 20 інститутів громадянського суспільства, надані документи яких відповідають вимогам, установленим Типовим положенням, чи невідповідність документів яких усунута в установлений термін, та список яких оприлюднений на офіційному веб-сайті МВС 22 серпня 2019 року.

Для участі в установчих зборах станом на 12:00 02 вересня 2019 року зареєструвалось 20 представників інститутів громадянського суспільства, з них 20 допущених до участі в установчих зборах.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС»

Голова зборів Мартиненко В. О. зачитав вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) щодо обрання членів Громадської ради при МВС.

Виступили Мартиненко В. О., Скринський О. В., які запропонували затвердити персональний склад Громадської ради при МВС списком, оскільки кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює кількісному складу, визначеному ініціативною групою і, відповідно до п. 7 Типового положення «Про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) рейтингове голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради. Мартиненко В. О. запропонував затвердити персональний склад Громадської ради при МВС:

 1. Бойченко Олег Петрович.
 2. Вареничев Володимир Миколайович.
 3. Демчина Андрій Володимирович.
 4. Єржов Олег Вікторович.
 5. Коваль Олег Олександрович.
 6. Комірчий Павло Олексійович.
 7. Козка Ірина Миколаївна.
 8. Кухарчук Ігор Іванович.
 9. Лоза Вікторія Володимирівна.
 10. Мартиненко Володимир Олександрович.
 11. Мокєєв Станіслав Костянтинович.
 12. Момот Микола Федорович.
 13. Назаренко Олег Юрійович.
 14. Погребняк Олександр Анатолійович.
 15. Саєнко Володимир Володимирович.
 16. Семидідько Андрій Андрійович.
 17. Скринський Олександр Васильович.
 18. Соболь Людмила Вікторівна.
 19. Федорко Юлія Леонідівна.
 20. Шевцова Олена Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити персональний склад Громадської ради при МВС:

 1. Бойченко Олег Петрович.
 2. Вареничев Володимир Миколайович.
 3. Демчина Андрій Володимирович.
 4. Єржов Олег Вікторович.
 5. Коваль Олег Олександрович.
 6. Комірчий Павло Олексійович.
 7. Козка Ірина Миколаївна.
 8. Кухарчук Ігор Іванович.
 9. Лоза Вікторія Володимирівна.
 10. Мартиненко Володимир Олександрович.
 11. Мокєєв Станіслав Костянтинович.
 12. Момот Микола Федорович.
 13. Назаренко Олег Юрійович.
 14. Погребняк Олександр Анатолійович.
 15. Саєнко Володимир Володимирович.
 16. Семидідько Андрій Андрійович.
 17. Скринський Олександр Васильович.
 18. Соболь Людмила Вікторівна.
 19. Федорко Юлія Леонідівна.
 20. Шевцова Олена Іванівна.

ШОСТЕ ПИТАННЯ: «РІЗНЕ»

Виступив голова лічильної комісії Скринський О. В., який запропонував затвердити протоколи лічильної комісії.

Виступив Мартиненко В. О., який запропонував затвердити кожен протокол лічильної комісії окремо.

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження протоколу № 1 лічильної комісії:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити протокол № 1 лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження протоколу № 2 лічильної комісії:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити протокол № 2 лічильної комісії.

Враховуючи, що питання порядку денного вичерпані, пропозицій та зауважень щодо установчих зборів від учасників не надійшло, Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України сформована, голова зборів поставив на голосування питання закриття установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20;
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:
Закрити установчі збори.

Голова зборів оголосив установчі збори для формування складу Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України закритими.

Голова зборів

В. О. Мартиненко

Секретар зборів

Л. В. Соболь