Contrast
Letter

Протокол № 9/2020 засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

25 вересня 2020 року вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ

 

Всього членів Громадської ради: 17 осіб.

Присутні члени Громадської ради: 13 осіб.

Запрошені: 17 осіб (від МВС – 7 осіб, від НПУ – 6 осіб, ГСЦ МВС – 4 особи).

Час початку засідання: 14:00.

Засідання проводиться у режимі відеоконференції, відповідно до рішення Громадської ради від 16 червня 2020 року (протокол засідання № 8) та продовження карантину до 31 жовтня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»).

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради при МВС України, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради при МВС України, відкрив засідання та поставив на голосування проєкт порядку денного засідання:

1. Розгляд та громадське обговорення нормативно-правових актів.

2. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях.

3 Щодо підписання меморандумів про співпрацю з Національною школою суддів України та Національною академією правових наук України.

4. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Розгляд та громадське обговорення нормативно-правових актів.

2. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях.

3 Щодо підписання меморандумів про співпрацю з Національною школою суддів України та Національною академією правових наук України.

4. Різне.

Перед розглядом питань порядку з вітальним словом виступив директор Департаменту комунікацій МВС України Шевченко А. В.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «РОЗГЛЯД ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ»

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, який надав інформацію щодо оприлюднення на офіційному вебсайті МВС України проєктів нормативно-правових актів для обговорення громадськістю.

ВИСТУПИЛИ:

Колесник О. В., головний спеціаліст Головного сервісного центру МВС; Гуменюк О. М., головний спеціаліст ГСЦ МВС; Полонський Ф. І., заступник начальника управління ГСЦ МВС; Майборода В. П., заступник начальника Управління ліцензування МВС; Остапець І. М., головний спеціаліст Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків МВС; Золотарьова О. А., головний спеціаліст Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку МВС; Чернишова О. В., заступник начальника Управління ліцензування МВС.

Ставили на голосування:

  • Завершити громадське обговорення наступних нормативно-правових актів:

1) доопрацьованого проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення державної реєстрації нових автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин,  сконструйованих на шасі автомобілів, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів за участю виробників, дистриб’юторів та уповноважених дилерів, які їх реалізують»;

2) проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів»;

3) проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальним органом МВС України)».

Пропозиції Громадської ради, отримані в результаті громадського обговорення, направити в установленому порядку до МВС України.

  • Пропозиції членів Громадської ради, отримані в результаті громадського обговорення наступних нормативно-правових актів:

1) доопрацьованого проєкту Постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»;

2) доопрацьованого проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»;

3) проєкту Наказу МВС «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі»;

4) проєкту Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку організації цілодобової охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин»

направити в установленому порядку до МВС України після закінчення громадського обговорення (05 жовтня 2020 року).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

  • Завершити громадське обговорення наступних нормативно-правових актів:

1) доопрацьованого проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення державної реєстрації нових автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин,  сконструйованих на шасі автомобілів, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів за участю виробників, дистриб’юторів та уповноважених дилерів, які їх реалізують»;

2) проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів»;

3) проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальним органом МВС України)».

Пропозиції Громадської ради, отримані в результаті громадського обговорення, направити в установленому порядку до МВС України.

  • Пропозиції членів Громадської ради, отримані в результаті громадського обговорення наступних нормативно-правових актів:

1) доопрацьованого проєкту Постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»;

2) доопрацьованого проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»;

3) проєкту Наказу МВС «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі»;

4) проєкту Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку організації цілодобової охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин»

направити в установленому порядку до МВС України після закінчення громадського обговорення (05 жовтня 2020 року).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПІДГОТОВКА ДО УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ»

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, який надав інформацію про проведення 9-10.12.2020 щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» та запропонував членам Громадської ради прийняти активну участь у підготовці та проведенні конференції. Як етапи підсумкової конференції підготувати та взяти участь у міжнародних науково-практичних конференціях антикорупційної тематики на базі ХНУВС, ДДУВС та ЛДУВС.

Ставили на голосування: Членам Громадської ради долучитися до підготовки та взяти участь у проведенні підсумкової V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі». Як етапи підсумкової конференції підготувати та взяти участь у міжнародних науково-практичних конференціях антикорупційної тематики на базі ХНУВС, ДДУВС та ЛДУВС.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Членам Громадської ради долучитися до підготовки та взяти участь у проведенні підсумкової V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі». Як етапи підсумкової конференції підготувати та взяти участь у міжнародних науково-практичних конференціях антикорупційної тематики на базі ХНУВС, ДДУВС та ЛДУВС.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ЩОДО ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМІВ ПРО СПІВПРАЦЮ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ СУДДІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ».

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, який надав інформацію щодо підготовки та підписання меморандумів про співпрацю з Національною школою суддів України та Національною академією правових наук України.

Ставили на голосування: З метою забезпечення співпраці Громадської ради при МВС України з суддівською та юридичною спільнотою напрацювати та укласти меморандуми про співпрацю з Національною школою суддів України та Національною академією правових наук України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

З метою забезпечення співпраці Громадської ради при МВС України з суддівською та юридичною спільнотою напрацювати та укласти меморандуми про співпрацю з Національною школою суддів України та Національною академією правових наук України.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ»

1. СЛУХАЛИ:

Назаренка О. Ю., члена Громадської ради, який запропонував ініціювати перед Міністерством внутрішніх справ України внесення змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою спрощення механізму реєстрації транспортних засобів для юридичних осіб.

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Козка І. М.

Ставили на голосування:

1) Члену Громадської ради Назаренкові О. Ю. підготувати проєкт пропозиції по внесенню змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до 02 жовтня 2020 року.

2) Членам Громадської ради провести обговорення напрацьованого проєкту пропозицій по внесенню змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до 09 жовтня 2020 року.

3) В установленому порядку направити обговорений проект змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до Міністерства внутрішніх справ України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

1) Члену Громадської ради Назаренкові О. Ю. підготувати проєкт пропозиції по внесенню змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до 02 жовтня 2020 року.

2) Членам Громадської ради провести обговорення напрацьованого проєкту пропозицій по внесенню змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до 09 жовтня 2020 року.

3) В установленому порядку направити обговорений проект змін та доповнень до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до Міністерства внутрішніх справ України.

2. СЛУХАЛИ:

Коваля О. О., члена Громадської ради, який нагадав, що на ІІ півріччя 2020 року було заплановане проведення круглого столу з питань діяльності поліції на воді та повітряної підтримки, який через введення карантину поки відкладається, і запропонував провести його у режимі відеоконференції із залученням зацікавлених підрозділів та осіб.

Ставили на голосування: Виконати відповідні організаційні заходи та провести круглий стіл з питань діяльності поліції на воді та повітряної підтримки у режимі відеоконференції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Виконати відповідні організаційні заходи та провести круглий стіл з питань діяльності поліції на воді та повітряної підтримки у режимі відеоконференції.

Голова Громадської ради
при МВС України

В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський