Contrast
Letter

Протокол № 6/2020 засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

28 січня 2020 року вул. Академіка. Богомольця, 10, м. Київ

 

Всього членів Громадської ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської ради: 13 осіб.

Запрошені: від МВС – Булаєв В. П., Гонтар М. Т., Яременко С. П.; від громадськості – Кабанченко Г. В.

Час початку засідання: 14:00.

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради при МВС України, відкрив засідання та поставив на голосування проєкт порядку денного засідання:

1. Звіт про роботу Громадської ради при МВС України за період вересень-грудень 2019 року.

2. Затвердження Плану роботи Громадської ради при МВС України на 2020 рік.

3. Підведення підсумків громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС України на 2020-2022 роки.

4. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Звіт про роботу Громадської ради при МВС України за період вересень-грудень 2019 року.

2. Затвердження Плану роботи Громадської ради при МВС України на 2020 рік.

3. Підведення підсумків громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС України на 2020-2022 роки.

4. Різне.

Перед розглядом питань порядку денного Скринський О. В. надав інформацію щодо присутності членів Громадської ради на засіданнях, надання пояснень про причини відсутності та щомісячного звітування наступних членів Громадської ради:

  • Бойченко Олег Петрович – відсутній на трьох засіданнях підряд, пояснень щодо причин відсутності не надав, звіти про роботу поза межами засідань Громадської ради не надав.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353), Мартиненко В. О., голова Громадської ради, поставив на голосування питання виключення Бойченка Олега Петровича зі складу Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

Комірчий П. О., Шевцова О. І.

Ставили на голосування: за систематичну відсутність на засіданнях Громадської ради без поважних причин виключити Бойченка Олега Петровича (ГО «Самооборона Кривбасу») зі складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 8.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 5.

УХВАЛИЛИ:

За систематичну відсутність на засіданнях Громадської ради без поважних причин виключити Бойченка Олега Петровича (ГО «Самооборона Кривбасу») зі складу Громадської ради.

  • Лоза Вікторія Володимирівна – відсутня на трьох засіданнях підряд, пояснень щодо причин відсутності не надала, звіти про роботу поза межами засідань Громадської ради не надала. Крім того, 15 січня 2020 року поштою надійшла особиста заява Лози В. В. від 01 грудня 2019 року про вихід зі складу Громадської ради у зв’язку з призначенням на державну службу.

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., голова Громадської ради, який наголосив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) членство у складі Громадської ради Лози Вікторії Володимирівни (Благодійна організація «Світло надії») припиняється без прийняття рішення Громадської ради у зв’язку з призначенням на посаду в органі місцевого самоврядування та поданням відповідної заяви.

  • Шевцова Олена Іванівна – відсутня на чотирьох засіданнях підряд, пояснень щодо причин відсутності не надала, звіти про роботу за межами засідань Громадської ради не надала.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) Мартиненко В. О., голова Громадської ради, запропонував поставити на голосування питання виключення Шевцової Олени Іванівни зі складу Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

Комірчий П. О., Шевцова О. І.

Ставили на голосування: за систематичну відсутність на засіданнях Громадської ради без поважних причин виключити Шевцову Олену Іванівну (ГО «Всеукраїнський міст єдності») зі складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 6.

УХВАЛИЛИ:

За систематичну відсутність на засіданнях Громадської ради без поважних причин виключити Шевцову Олену Іванівну (ГО «Всеукраїнський міст єдності») зі складу Громадської ради.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради, запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Виступив Яременко С. П., начальник відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС, з проханням розглянути третє питання порядку денного «Підведення підсумків громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС України на 2020-2022 роки» першим.

Зауважень щодо пропозиції Яременка С. П. не надійшло.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МВС УКРАЇНИ НА 2020-2022 РОКИ»

СЛУХАЛИ:

Яременка С. П., начальника відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС, який надав інформацію щодо результатів громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Комірчий П. О., Козка І. М. – члени Громадської ради, Кабанченко Г. В.

Ставили на голосування: Завершити громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Завершити громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2019 РОКУ»

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, який прозвітував про діяльність Громадської ради при МВС України за період вересень-грудень 2019 року.

Ставили на голосування: Затвердити звіт Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України за 2019 рік.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС УКРАЇНИ НА 2020 РІК»

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, який ознайомив з проєктом плану роботи на 2020 рік, що був напрацьований на підставі прийнятих рішень Громадської ради та відповідних пропозицій, що надійшли від членів Громадської ради.

Ставили на голосування: Затвердити план роботи Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України на 2020 рік (Додаток № 1)

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ на 2020 рік (Додаток № 1).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ».

1. СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, щодо затвердження Міністерством внутрішніх справ України Положення про Громадську раду при МВС та його оприлюднення на офіційному вебсайті відомства.

2. СЛУХАЛИ:

Кабанченка Г. В., представника Асоціації ветеранів МВС, щодо питань соціального забезпечення ветеранів та пенсіонерів ОВС та щодо нагальної необхідності підвищення грошового забезпечення співробітників поліції.

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., який проінформував, що до Громадської ради надходять чисельні звернення ветеранів, пенсіонерів ОВС щодо питань їх соціального забезпечення. Він запропонував наступні шляхи вирішення піднятих питань:

- підготувати відповідне звернення до голови Національної поліції України щодо необхідності вирішення питання підвищення грошового забезпечення співробітників поліції;

- підготувати та провести окрему робочу зустріч щодо соціального забезпечення ветеранів та пенсіонерів ОВС за участі представників МВС.

3. СЛУХАЛИ:

Коваля О. О., члена Громадської ради, щодо необхідності організації підрозділу поліції на воді в Хмельницькій області.

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., який нагадав, що, відповідно до рішення Громадської ради при МВС, у лютому 2020 року заплановане проведення круглого столу з питань діяльності поліції на воді та повітряної підтримки, де, зокрема, буде розглянуте й питання створення підрозділу поліції на воді в Хмельницькій області.

4. СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., голову Громадської ради, з інформацією:

- про проведення робочою групою Громадської ради з питань безпеки дорожнього руху аналізу проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони». Робоча група підготувала пропозиції щодо проєкту Закону та проєкти листів до відповідних органів виконавчої та законодавчої влади, які будуть направлені адресатам;

- про надходження листа-звернення від Одеської обласної організації професійної спілки атестованих працівників ОВС України щодо співпраці з Громадською радою при МВС.

Голова Громадської ради
при МВС України

В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський

 

Додаток № 1
до протоколу № 6/2020
від 28 січня 2020 року

План роботи
Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України на 2020 рік

Зміст Відповідальні Термін виконання
1 Проведення моніторингу діяльності МВС України голова,
заступник голови
постійно
2 Проведення громадської експертизи нормативно актів МВС України голова,
заступник голови
січень-грудень
2020 року
3 Проведення консультацій з громадськістю та громадських обговорень проєктів нормативно-правових актів та суспільно важливих питань голова,
заступник голови
січень-грудень
2020 року
4 Проведення громадського моніторингу діяльності сервісних центрів МВС України нового зразка голова,
заступник голови
січень-грудень
2020 року