Contrast
Letter

Minutes № 5/2019 of the meeting of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Протокол № 5/2019

засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

 

10.12.2019 м. Київ, вул. Академіка. Богомольця 10

                                               

Всього членів Громадської ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської ради: 12 осіб.

Запрошені: від МВС – Шевченко А. В., Гонтар М. Т.

представники ЦОВВ, діяльність яких координується та спрямовується Міністром внутрішніх справ, – 23 особи.

Час початку засідання: 14:00.

 

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради при МВС України, відкрив засідання, поставив на голосування порядок денний засідання:

1. Звіт про виконання Антикорупційної програми МВС за 2019 рік та про підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

2 Підведення підсумків виконання орієнтовних планів консультацій з громадськістю на 2019 рік.

3. Обговорення проектів орієнтовних планів консультацій з громадськістю на 2020 рік.

4. Обговорення спільного проекту Громадської ради при МВС та Полтавської міської ради.

5. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Звіт про виконання Антикорупційної програми МВС за 2019 рік та про підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

2 Підведення підсумків виконання орієнтовних планів консультацій з громадськістю на 2019 рік.

3. Обговорення проектів орієнтовних планів консультацій з громадськістю на 2020 рік.

4. Обговорення спільного проекту Громадської ради при МВС та Полтавської міської ради.

5. Різне.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МВС ЗА 2019 РІК ТА ПРО ПІДГОТОВКУ ПРОЄКТУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МВС НА 2020-2022 РОКИ»

 

СЛУХАЛИ:

Яременка С. П., начальника відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС, який надав інформацію про стан виконання Антикорупційної програми МВС за 11 місяців 2019 року та щодо розробки проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Скринський О. В., Момот М. Ф.

Ставили на голосування:

1. Інформацію начальника відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС прийняти до відома.

2. Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації МВС до        13 січня 2020 року подати на розгляд Громадської ради звіт про виконання Антикорупційної програми МВС за 2019 рік та проєкт Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки для проведення громадського обговорення.

3. Громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки завершити на наступному засідання Громадської ради не пізніше 31 січня 2020 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію начальника відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС прийняти до відома.

2. Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації МВС до 13 січня 2020 року подати на розгляд Громадської ради звіт про виконання Антикорупційної програми МВС за 2019 рік та проєкт Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки для проведення громадського обговорення.

3. Громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки завершити на наступному засідання Громадської ради не пізніше 31 січня 2020 року.

 

ДРУГЕ ТА ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИКОНАННЯ ОРІЄНТОВНИХ ПЛАНІВ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2019 РІК» ТА «ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ОРІЄНТОВНИХ ПЛАНІВ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2020 РІК»

 

СЛУХАЛИ:

Негрієнка Р. С., Коцар О. О., Науменка С. М., Яценко Ю. Є., Цвєткова Д. М., представників Національної поліції України, з інформацією про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Національної поліції України на 2019 рік та про проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Скринський О. В., Мокєєв С. К., Єржов О. В., Кухарчук І. І., члени Громадської ради при МВС.

Ставили на голосування:

1. Звіт Національної поліції України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.

2. Рекомендувати Національній поліції України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС.

3. Запросити на наступне засідання Громадської ради начальника відділу організації превентивної роботи управління ювенальної превенції Мадяра В. В. з детальною інформацією про роботу управління.

4. Підготувати та провести у першому кварталі 2020 року круглий стіл з питань діяльності та розвитку поліції на воді з залученням представників Головного сервісного центру МВС та Міністерства інфраструктури України та інших зацікавлених осіб.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт Національної поліції України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.

2. Рекомендувати Національній поліції України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС.

3. Запросити на наступне засідання Громадської ради начальника відділу організації превентивної роботи управління ювенальної превенції Мадяра В. В. з детальною інформацією про роботу управління.

4. Підготувати та провести у першому кварталі 2020 року круглий стіл з питань діяльності та розвитку поліції на воді з залученням представників Головного сервісного центру МВС та Міністерства інфраструктури України та інших зацікавлених осіб.

 

СЛУХАЛИ:

Єременко О. О., представника ДМС України, з інформацією про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю ДМС України на 2019 рік та про проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік.

Ставили на голосування:

1. Інформацію ДМС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році прийняти до відома.

2. Рекомендувати ДМС України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС України.

3. Рекомендувати ДМС України, з метою уникнення дублювання громадських обговорень проєктів нормативно-правових актів між громадським радами МВС України та ДМС України надавати інформацію про проведення громадських обговорень до Департаменту юридичного забезпечення та Департаменту комунікації МВС України разом з протоколом відповідного засідання Громадської ради при ДМС України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію ДМС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році прийняти до відома.

2. Рекомендувати ДМС України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС України.

3. Рекомендувати ДМС України, з метою уникнення дублювання громадських обговорень проєктів нормативно-правових актів між громадським радами МВС України та ДМС України надавати інформацію про проведення громадських обговорень до Департаменту юридичного забезпечення та Департаменту комунікації МВС України разом з протоколом відповідного засідання Громадської ради при ДМС України.

 

СЛУХАЛИ:

Мотуз М. М., Гаврилюк А. В., представників ДСНС України, з інформацією про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю ДСНС України на 2019 рік та про проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Кухарчук І. І., члени Громадської ради.

Ставили на голосування:

1. Звіт ДСНС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.

2. Рекомендувати ДСНС України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС України.

3. З метою уникнення дублювання громадських обговорень проектів нормативно-правових актів між Громадським радами МВС України та ДСНС України рекомендувати ДСНС України  надавати інформацію про проведення громадських обговорень до Департаменту юридичного забезпечення та Департаменту комунікації МВС України разом з протоколом відповідного засідання Громадської ради при ДСНС України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт ДСНС України про виконання Орієнтовного плану 1. Звіт ДСНС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.

2. Рекомендувати ДСНС України внести зміни до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням зауважень Громадської ради при МВС України.

3. З метою уникнення дублювання громадських обговорень проектів нормативно-правових актів між Громадським радами МВС України та ДСНС України рекомендувати ДСНС України  надавати інформацію про проведення громадських обговорень до Департаменту юридичного забезпечення та Департаменту комунікації МВС України разом з протоколом відповідного засідання Громадської ради при ДСНС України.

 

СЛУХАЛИ:

Смольянінова Ю. С., заступника начальника Головного сервісного центру МВС України з інформацією про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2019 рік в межах компетенції ГСЦ МВС та про пропозиції ГСЦ МВС до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС на 2020 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Єржов О. В., Скринський О. В.

Ставили на голосування:

1. Звіт ГСЦ МВС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2019 році в межах компетенції ГСЦ МВС затвердити.

2. Погодити пропозиції ГСЦ МВС до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2020 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт ГСЦ МВС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2019 році в межах компетенції ГСЦ МВС затвердити.

2. Погодити пропозиції ГСЦ МВС до проєкту Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2020 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Шевченка А. В., Гонтар М. Т. про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2019 рік та про проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік.

Ставили на голосування:

1. Звіт МВС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.

2. Погодити проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2020 рік з урахуванням пропозицій та зауважень Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт МВС України про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 році затвердити.
2. Погодити проєкт Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МВС України на 2020 рік з урахуванням пропозицій та зауважень Громадської ради.
 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ОБГОВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС ТА ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. з пропозицією перенести розгляд питання на наступне засідання Громадської ради в зв’язку з відсутністю на засіданні члена Громадської ради Лози В. В., відповідальної за підготовку проекту.

Ставили на голосування:

Перенести на наступне засідання Громадської ради розгляд питання «Обговорення спільного проекту Громадської ради при МВС та Полтавської міської ради».

 
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 12.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Перенести на наступне засідання Громадської ради розгляд питання «Обговорення спільного проекту Громадської ради при МВС та Полтавської міської ради».

 
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ».
Пропозицій до розгляду не надійшло.

 

Голова Громадської ради при МВС України

В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський
ІНФОРМАЦІЯ