Contrast
Letter

Minutes № 4/2019 of the meeting of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Протокол № 4/2019

засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

05.11.2019 м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

 

Всього членів Громадської ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської ради: 13 осіб.

Запрошені – 14 осіб:

від апарату МВС – заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А. Ю., Булаєв В. П., Ботнаренко О. М., Желєзний А. П., Сизоненко А. С., Лукашевич С. М., Яременко С. П.;

від ГСЦ МВС – Смольянінов Ю. С.;

від НАВС – Варивода В. І., Процюк О. В.;

від НПУ – Котула Р. М.;

від громадськості – Грунскіс Р. П., Войцеховський М. Ю., Максименко В. В.

Час початку засідання: 14:00.

 

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради при МВС України, відкрив засідання, поставив на голосування порядок денний засідання:

1. Обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

2. Обговорення проєктів Законів України «Про зброю» (№ 1222) та «Про обіг зброї» (№ 1222-1).

3. Щодо співпраці з Головним сервісним центром МВС України.

4. Про роботу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

5. Про проведення громадського обговорення нормативно-правових актів.

6. Обговорення попередніх результатів проведення круглих столів «Визначення корупційних ризиків в системі МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (Дніпро, Сєвєродонецьк, Івано-Франківськ, Одеса, Маріуполь, Харків).

7. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

2. Обговорення проєктів Законів України «Про зброю» (№ 1222) та «Про обіг зброї» (№ 1222-1).

3. Щодо співпраці з Головним сервісним центром МВС України.

4. Про роботу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

5. Про проведення громадського обговорення нормативно-правових актів.

6. Обговорення попередніх результатів проведення круглих столів «Визначення корупційних ризиків в системі МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (Дніпро, Сєвєродонецьк, Івано-Франківськ, Одеса, Маріуполь, Харків).

7. Різне.

 

Перед початком розгляду питань порядку денного виступив заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А. Ю. Він наголосив, що одним із його завдань, як заступника глави відомства, є забезпечення взаємодії з Громадською радою при МВС, зокрема щодо сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення в межах законодавства громадського контролю за діяльністю МВС, сприяння врахуванню МВС громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Геращенко А. Ю. запевнив, що Міністерство готове підтримувати двосторонній зв’язок з Громадською радою та її ініціативи, зокрема і насамперед, для того щоб громадськість знала про всі напрями діяльності міністерства та що співпраця буде регулярною. Заступник Міністра відзначив важливість питань, внесених до порядку денного засідання Громадської ради.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ»»

 

СЛУХАЛИ:

Смольянінова Ю. С., заступника начальника Головного сервісного центру МВС, який ознайомив присутніх із проєктом змін підготовлених Міністерством до Закону України «Про дорожній рух» та надав інформацію про діяльність ГСЦ МВС і про необхідність проведення громадського моніторингу діяльності сервісних центрів МВС нового зразка.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Назаренко О. Ю., Єржов О. В., Кухарчук І. І.

Ставили на голосування:

1. Розпочати та до 20.11.2019 провести громадське обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

2. Інститутам громадянського суспільства до 18.11.2019 надати інформацію про делегованих представників ІГС для участі у робочій групі з моніторингу діяльності сервісних центрів МВС нового зразка.

3. Рекомендувати Головному сервісному центру МВС України у період з 25.11.2019 по 02.12.2019 провести навчальний семінар-нараду з представниками делегованими ІГС для участі у громадському моніторингу.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Розпочати та до 20.11.2019 провести громадське обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

2. Інститутам громадянського суспільства до 18.11.2019 надати інформацію про делегованих представників ІГС для участі у робочій групі з моніторингу діяльності сервісних центрів МВС нового зразка.

3. Рекомендувати Головному сервісному центру МВС України у період з 25.11.2019 по 02.12.2019 провести навчальний семінар-нараду з представниками делегованими ІГС для участі у громадському моніторингу.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗБРОЮ» (№ 1222) ТА «ПРО ОБІГ ЗБРОЇ»(№ 1222-1)»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., який надав інформацію про роботу робочої групи Верховної Ради України, в яку входять 27 представників, зокрема й голова Громадської ради при МВС України. Кількісне розширення складу робочої групи не передбачається. Але для всебічного обговорення та внесення пропозицій проєкти Законів України «Про зброю» (№ 1222) та «Про обіг зброї» (№ 1222-1)» винесені на обговорення Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

Єржов О. В., Назаренко О. Ю., Погребняк. О. А. – члени Громадської ради; професор Варивода В. І., професор Процюк О. В – представники Національної академії внутрішніх справ; Желєзний А. П., начальник управління цифровізації Департаменту інформатизації МВС; Котула Р. М., головний інспектор відділу контролю за обігом зброї НПУ; Грунскіс Р. П., представник ГО «Стрілецько-спортивний клуб «Ібіс», Войцеховський М. Ю., представник ГО «Душа мисливця», Максименко В. В, представник ТОВ «Фірма «Фенікс».

 

Ставили на голосування:

1. Взяти за основу для обговорення проєкт Закону України «Про обіг зброї» (№ 1222-1).

2. Створити відкриту робочу групу з підготовки пропозицій та змін до проєкту Закону України № 1222-1 у складі: Єржов О. В., Кухарчук І. І., Мартиненко В. О., Погребняк О. А., Семидідько А. А., Грунскіс Р. П., Варивода В. І., Войцеховський М. Ю., Железний А. П., Котула Р. М., Максименко В. В., Процюк О. В.

3. Робочій групі опрацювати пропозиції змін до проєкту Закону та подати пропозиції та обґрунтування до робочої групи Верховної Ради України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти за основу для обговорення проєкт Закону України «Про обіг зброї» (№ 1222-1).

2. Створити відкриту робочу групу з підготовки пропозицій та змін до проєкту Закону України № 1222-1 у складі: Єржов О. В., Кухарчук І. І., Мартиненко В. О., Погребняк О. А., Семидідько А. А., Грунскіс Р. П., Варивода В. І., Войцеховський М. Ю., Железний А. П., Котула Р. М., Максименко В. В., Процюк О. В.

3. Робочій групі опрацювати пропозиції змін до проєкту Закону та подати пропозиції та обґрунтування до робочої групи Верховної Ради України.

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ЩОДО СПІВПРАЦІ З ГОЛОВНИМ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ МВС УКРАЇНИ»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., який запропонував зняти з розгляду цей пункт у зв’язку з його обговоренням під час розгляду пункту першого порядку денного.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Зняти з розгляду пункт 3 Порядку денного «Щодо співпраці з Головним сервісним центром МВС України».

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПРО РОБОТУ ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В.О. щодо питань роботи ДНДЕКЦ МВС України.

Ставили на голосування:

1. Провести громадську експертизу діяльності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

2. Рекомендувати ДНДЕКЦ МВС України провести перегляд та коригування тарифів на послуги та подати їх на громадське обговорення.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Провести громадську експертизу діяльності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

2. Рекомендувати ДНДЕКЦ МВС України провести перегляд та коригування тарифів на послуги та подати їх на громадське обговорення.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ»

 

СЛУХАЛИ:

Булаєва В. П., заступника директора Департаменту комунікації МВС України щодо проведення громадського обговорення нормативно-правових актів підготовлених підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Скринський О. В.

Ставили на голосування:

1. Зняти з обговорення проєкт наказу МВС від 01.10.209 № 813 «Про внесення змін до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» у зв’язку з втратою термінів розгляду.

2. Звернути увагу Департаменту комунікації на необхідність своєчасного подання на розгляд Громадської ради проєктів нормативно правових актів.

3. Рекомендувати Головному сервісному центру МВС своєчасно підготувати та подати для проведення громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Вдосконалення механізму провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення внесення до електронного реєстру повної та достовірної інформації про транспортні засоби, які надійшли до суб’єктів господарювання для їх подальшої реалізації».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Зняти з обговорення проєкт наказу МВС від 01.10.209 № 813 «Про внесення змін до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» у зв’язку з втратою термінів розгляду.

2. Звернути увагу Департаменту комунікації на необхідність своєчасного подання на розгляд Громадської ради проєктів нормативно правових актів.

3. Рекомендувати Головному сервісному центру МВС своєчасно підготувати та подати для проведення громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Вдосконалення механізму провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення внесення до електронного реєстру повної та достовірної інформації про транспортні засоби, які надійшли до суб’єктів господарювання для їх подальшої реалізації».

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ОБГОВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ «ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ МВС, ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МВС» (ДНІПРО, СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ОДЕСА, МАРІУПОЛЬ, ХАРКІВ)».

 

СЛУХАЛИ:

Яременка С. П., начальника відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС, який надав інформацію про проведення круглих столів «Визначення корупційних ризиків в системі МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» та використання їх результатів для розробки Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки.

Ставили на голосування:

Повернутись до розгляду цього питання, в рамках підготовки до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», після проведення  комунікаційного заходу з антикорупційної тематики у вигляді круглого столу 08.11.2019 на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Повернутись до розгляду цього питання, в рамках підготовки до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», після проведення  комунікаційного заходу з антикорупційної тематики у вигляді круглого столу 08.11.2019 на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ»

 

Пропозицій до розгляду в цьому пункті порядку денного не надійшло.

 

Голова Громадської ради при МВС України

В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський
ІНФОРМАЦІЯ