Contrast
Letter

Minutes № 3/2019 of the meeting of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Протокол № 3/2019

засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

 

10.10.2019 м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

 

Всього членів Громадської ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської Ради: 13 осіб.

Запрошені: від МВС – Булаєв В. П., Ботнаренко О. М.

Час початку засідання: 14:00.

 

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Мартиненко В. О., голова Громадської ради, відкрив засідання, поставив на голосування порядок денний засідання:

1. Інформація про зміни в керівництві МВС та НПУ.

2. Розгляд та затвердження плану роботи Громадської ради до кінця 2019 року.

3. Щодо антикорупційної діяльності в системі внутрішніх справ.

4. Про соціально-психологічну реабілітацію учасників АТО та ООС.

5. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Інформація про зміни в керівництві МВС та НПУ.

2. Розгляд та затвердження плану роботи Громадської ради до кінця 2019 року.

3. Щодо антикорупційної діяльності в системі внутрішніх справ.

4. Про соціально-психологічну реабілітацію учасників АТО та ООС.

5. Різне.

 

Перед початком розгляду питань порядку денного Мартиненко В.О. зачитав наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.10.2019 № 967о/с «Про нагородження цінним подарунком – наручний годинник» членів Громадської ради Коваля О. О. та Семидідька А. А. за самовідданість, сміливі та рішучі дії при наданні допомоги потерпілій особі та від імені глави МВС вручив годинники.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ В КЕРІВНИЦТВІ МВС ТА НПУ»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., який повідомив про кадрові зміни в керівництві Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. В МВС призначені нові заступники Міністра, а в НПУ – нові голова НПУ та його заступники.

 

Ставили на голосування: Інформацію голови Громадської ради Мартиненка В. О. прийняти до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію голови Громадської ради Мартиненка В. О. прийняти до відома.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДО КІНЦЯ 2019 РОКУ»

 

СЛУХАЛИ:

Скринського О. В., який надав інформацію про пропозиції та розроблений на їх основі проєкт Плану роботи Громадської ради при МВС України до кінця 2019 року.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Лоза В. В.

Ставили на голосування:

1. Затвердити план роботи Громадської ради при МВС України до кінця 2019 року (Додаток №1).

2. Членам Громадської ради протягом двох тижнів надати свої пропозиції до Плану роботи Громадської ради при МВС України на 2020 рік.

3. Кожному члену Громадської ради до наступного засідання підготувати особистий план роботи у Громадській раді на 2020 рік.

4. Підготувати до грудня 2019 року пілотний проєкт роботи Громадської ради у Полтавському регіоні. Відповідальна – Лоза В. В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план роботи Громадської ради при МВС України до кінця 2019 року (Додаток №1).

2. Членам Громадської ради протягом двох тижнів надати свої пропозиції до Плану роботи Громадської ради при МВС України на 2020 рік.

3. Кожному члену Громадської ради до наступного засідання підготувати особистий план роботи у Громадській раді на 2020 рік.

4. Підготувати до грудня 2019 року пілотний проєкт роботи Громадської ради у Полтавському регіоні. Відповідальна – Лоза В. В.

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПРО АНТИКОРУПЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МВС»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О., який зазначив, що до Громадської ради надійшло звернення Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України щодо делегування представника Громадської ради до постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми МВС.

Ставили на голосування: Делегувати члена Громадської ради, представника Громадської організації «Антирейдерський союз підприємців України» Семидідька А. А. до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми МВС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: Делегувати члена Громадської ради, представника Громадської організації «Антирейдерський союз підприємців України» Семидідька А. А. до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми МВС.

 

Мартиненко В.О. нагадав, що, відповідно до рішення Громадської ради (протокол № 2 від 19.09.2019), заплановано провести круглі столи антикорупційної тематики 17.10.2019 (м. Харків) та 08.11.2019 (м. Львів) та закликав членів Громадської ради взяти активну участь у роботі зазначених заходів.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ УЧАСНИКІВ АТО ТА ООС»

 

СЛУХАЛИ:

Ботнаренка О. М., начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України, про діяльність Управління та про першочергові питання, що потребують вирішення по напрямку соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та ООС.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко В. О., Козка І. М., Скринський О. В., Коваль О. О.

Ставили на голосування:

1. Рекомендувати члена Громадської ради Козку І. М. до складу робочої групи з питань проведення анкетування учасників ООС та підготувати відповідний лист на МВС України.

2. спільно з Управлінням у справах учасників антитерористичної операції підготувати та провести круглий стіл щодо соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та ООС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати члена Громадської ради Козку І. М. до складу робочої групи з питань проведення анкетування учасників ООС та підготувати відповідний лист на МВС України.

2. спільно з Управлінням у справах учасників антитерористичної операції підготувати та провести круглий стіл щодо соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та ООС.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ».

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. про внесення до розгляду в комітетах Верховної Ради України законопроєктів № 1222 «Про зброю» та № 1222-1 «Про обіг зброї»

Ставили на голосування:

1. Рекомендувати голову Громадської ради при МВС Мартиненка В. О. до складу робочої групи Верховної Ради України з питання розгляду законопроєктів №№ 1222, 1222-1.

2. Створити робочу групу Громадської ради з питання опрацювання вищезазначених законопроєктів у складі Єржов О. В., Коваль О. О., Назаренко О. Ю., Погребняк О. А., Семидідько А. А.

3. Залучити до участи у робочій групі представників заінтересованих інститутів громадянського суспільства та представників відповідних департаментів Мінмолодьспорту.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати голову Громадської ради при МВС Мартиненка В. О. до складу робочої групи Верховної Ради України з питання розгляду законопроєктів №№ 1222, 1222-1.

2. Створити робочу групу Громадської ради з питання опрацювання вищезазначених законопроєктів у складі Єржов О. В., Коваль О. О., Назаренко О. Ю., Погребняк О. А., Семидідько А. А.

3. Залучити до участи у робочій групі представників заінтересованих інститутів громадянського суспільства та представників відповідних департаментів Мінмолодьспорту.

 

СЛУХАЛИ:

Булаєва В. П., заступника директора Департаменту комунікації МВС, щодо внесення змін до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік.

Ставили на голосування:

1. Звернутись до Департаменту комунікацій МВС щодо надання для розгляду проєктів регуляторних актів, які додатково вносяться до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік.

2. Робочій групі Громадської ради опрацювати проєкти регуляторних актів в рамках підготовки їх до внесення до Плану діяльності.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звернутись до Департаменту комунікацій МВС щодо надання для розгляду проєктів регуляторних актів, які додатково вносяться до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік.

2. Робочій групі Громадської ради опрацювати проєкти регуляторних актів в рамках підготовки їх до внесення до Плану діяльності.

 

СЛУХАЛИ:

Козку І. М., члена Громадської ради, з інформацією про напрацювання разом з науковцями Донецького юридичного інституту МВС змін до Закону України «Про Національну поліцію».

Ставили на голосування:

1. Секретарю Громадської ради Скринському О. В. надіслати всім членам Громадської ради напрацьований проєкт змін до Закону України «Про Національну поліцію».

2. Членам Громадської ради до 21 жовтня 2019 року опрацювати та надати свої пропозиції та доповнення до проєкту змін.

3. В установленому порядку направити на розгляд Міністерства внутрішніх справ проєкт змін до Закону України «Про Національну поліцію» зі змінами та доповненнями внесеними членами Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 13.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Секретарю Громадської ради Скринському О. В. надіслати всім членам Громадської ради напрацьований проєкт змін до Закону України «Про Національну поліцію».

2. Членам Громадської ради до 21 жовтня 2019 року опрацювати та надати свої пропозиції та доповнення до проєкту змін.

3. В установленому порядку направити на розгляд Міністерства внутрішніх справ проєкт змін до Закону України «Про Національну поліцію» зі змінами та доповненнями внесеними членами Громадської ради.

 

Голова Громадської ради при МВС України В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський

 

Додаток
до протоколу № 3/2019
від 10.10.2019

 

План роботи

Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

до кінця 2019 року

Зміст Відповідальні

Термін виконання

1 Проведення моніторингу діяльності МВС

голова,

заступник голови

постійно
2 Проведення громадської антикорупційної експертизи нормативних актів МВС України

голова,

заступник голови

жовтень-грудень

2019 року

3 Проведення консультацій з громадськістю та громадських обговорень

голова,

заступник голови

жовтень-грудень

2019 року

4 Проведення громадського моніторингу діяльності сервіс-центрів нового зразка

голова,

заступник голови

постійно