Contrast
Letter

Minutes № 2/2019 of the meeting of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Протокол № 2/2019

засідання Громадської Ради при Міністерстві внутрішніх справ України

 

19.09.2019 м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

 

Всього членів Громадської Ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської Ради: 15 осіб.

Запрошені: від МВС – Булаєв В. П., Білан С. В.

Час початку засідання: 14:00.

Оскільки на засіданні присутні всі члени Громадської ради при МВС України засідання є правомочним.

 

 

ВИСТУПИВ:

Скринський О. В., секретар Громадської ради, з інформацією про наявність кворуму та пропозицією відкрити засідання.

Голова Громадської ради при МВС України Мартиненко В. О. відкрив засідання. Ставили на голосування затвердити порядок денний засідання:

1. Розгляд Положення «Про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України».

2. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 15.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Розгляд Положення «Про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України».

2. Різне.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РОЗГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ».

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. з інформацією, що Міністерство внутрішніх справ України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 (в редакції постанови КМУ від 24 квітня 2019 р. № 353), передало до Громадської ради на розгляд проект положення. Мартиненко В. О. запропонував обговорити проект та передати його після розгляду на затвердження МВС України.

 

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О. В., Комірчий П. О., Єржов О. В., Коваль О. О., Лоза В.В., Саєнко В. В., Кухарчук І. І.

Ставили на голосування: Проект Положення «Про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України» із зауваженнями та пропозиціями, внесеними Громадською радою направити до МВС України для його затвердження.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 14.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 1.

 

УХВАЛИЛИ:

Проект Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України із зауваженнями та пропозиціями, внесеними Громадською радою, направити до МВС України для його затвердження.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ»

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. щодо звернення ГСЦ МВС України з приводу здійснення громадського моніторингу діяльності сервісних центрів нового зразка.

Ставили на голосування:

1. Створити робочу групу з розробки механізму проведення громадського моніторингу діяльності сервісних центрів нового зразка у складі: Мартиненко В. О., Єржов О. В., Кухарчук І. І., Назаренко О. Ю., Скринський О. В.;

2. Робочій групі, разом з ГСЦ МВС України розробити механізм проведення громадського моніторингу із залучення представників Інститутів громадського суспільства в регіонах.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 15.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити робочу групу з розробки механізму проведення громадського моніторингу діяльності сервісних центрів нового зразка у складі: Мартиненко В. О., Єржов О. В., Кухарчук І. І., Назаренко О. Ю., Скринський О. В.

2. Робочій групі разом з ГСЦ МВС України розробити механізм проведення громадського моніторингу із залучення представників іІнститутів громадського суспільства в регіонах.

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. з пропозицією, відповідно до п. 5 Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, ініціювати проведення науково-практичних заходів.

Ставили на голосування:

1. Звернутись до профільних навчальних закладів системи МВС України з ініціативою проведення:

- 17.10.2019 на базі Харківського національного університету внутрішніх справ науково-практичної конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду»;

- 08.11.2019 на базі Львівського державного університету внутрішніх справ у рамках науково-практичної конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» панелі «Особливості застосування антикорупційного законодавства: виявлення правопорушень»;

- 15.11.2019 на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ науково-практичної конференції «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства»;

2. Взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», що проходитиме 12.12.2019 у Національній академії внутрішніх справ.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 15.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звернутись до профільних навчальних закладів системи МВС України з ініціативою проведення:

- 17.10.2019 на базі Харківського національного університету внутрішніх справ науково-практичної конференції «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду»;

- 08.11.2019  на базі Львівського державного університету внутрішніх справ у рамках науково-практичної конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» панелі «Особливості застосування антикорупційного законодавства: виявлення правопорушень»;

- 15.11.2019 на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ науково-практичної конференції «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства»;

2. Взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», що проходитиме 12.12.2019 в Національній академії внутрішніх справ.

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. щодо необхідності підготовки проекту плану роботи Громадської ради до кінця 2019 рік та на 2020 рік.

Ставили на голосування:

1. Членам Громадської ради у двотижневий термін подати секретарю Громадської ради пропозиції щодо плану роботи Громадської ради до кінця 2019 рік та на 2020 рік.

2. Обговорення проектів планів роботи провести на наступному засіданні Громадської ради.

3. Звернутись до Міністерства внутрішніх справ щодо надання інформації про проект бюджету МВС України на 2020 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 15.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Членам Громадської ради у двотижневий термін подати секретарю Громадської ради пропозиції щодо плану роботи Громадської ради до кінця 2019 рік та на 2020 рік.

2. Обговорення проектів планів роботи провести на наступному засіданні Громадської ради.

3. Звернутись до Міністерства внутрішніх справ щодо надання інформації про проект бюджету МВС України на 2020 рік.

 

Голова Громадської ради при МВС України В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський